Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı!

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı.

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 25.10.2017, 00:27 08.02.2019, 19:50
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı!

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca personel alacak.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan ilanda, İç Denetçi, Uzman, Destek Personeli kadrolarında alım yapılacağı bildirildi.

GENEL ŞARTLAR

* Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

* Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş (en az 6 ay) veya muaf olduğunu belgelemek  Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

BAŞVURU SÜRECİ

* Yayımlanan ilana başvurular 14.11.2017 - 28.11.2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Yorumlar (0)