Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvuruları Başladı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvurular başladı. Kimler başvurabilir, başvurular ne zaman sona erecek? Haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 14.11.2017, 11:37 08.02.2019, 21:31
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvuruları Başladı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacağını duyurdu. 

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, personel alım ilanına başvurular, bugün (14 Kasım) başladı ve 28 Kasım 2017 mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular, www.dogaka.gov.tr adresinden online olarak yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

* İş Talep Formu

*  Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti

*  6 adet vesikalık fotoğraf

* Özgeçmiş

* Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere fotokopisi

* Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, tasdikli sureti veya kurumca onaylı sureti

* T.C. Nüfus Cüzdanı

* İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belgelerin aslı 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak

* Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş (en az 6 ay) veya muaf olduğunu belgelemek

* Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

Yorumlar (0)