Güney Ege Kalkınma Ajansı Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı

Güney Ege Kalkınma Ajansı yayımladığı bir ilan ile kadrosunda personel açığı bulunan birimlerine kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu personel alım ilanında yer alan başvuru koşulları, alım yapılacak kadrolar ve ilana başvuru şartlarına ilişkin detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansı kamu personeli alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanan ilan metninde yer alan detayları siz okuyucularımıza aşağıda aktarıyoruz. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI KAMU PERSONELİ ALIM İLANI

Güney Ege Kalkınma Ajansı yayımladığı personel alım ilanında iki farklı pozisyondan personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre alımlar, İç Denetçi ve Hukuk Müşavirliği pozisyonlarına yapılacak ve her bir pozisyona bir personel istihdamı sağlanacak. 

BAŞVURU KOŞULLARI

Söz konusu kamu personeli alım ilanına başvuru yapacak adayların ilan metninde adaylara duyurulan başvuru koşullarını sağlamaları gerekiyor. 

Genel Başvuru Koşulları; 

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak. Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 1 yıl erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek. Daha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmemiş olmak Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

İç Denetçi Pozisyonuna Başvuru Yapacak Adaylar İçin; 

Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından lisans düzeyinde mezun olmak, Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak ve YDS'den en az 70 almış olmak. 

Hukuk Müşaviri Pozisyonuna Başvuru Yapacak Adaylar İçin; 

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan mezun olunan alana göre P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak; ve YDS'den en az 70 almış olmak. 

BAŞVURU SÜRECİ

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan İç Denetçi ve Hukuk Müşavirliği pozisyonlarına yapılacak personel alım ilanlarına başvuru süreci 4 Haziran tarihinde başlayacak ve 13 Haziran tarihine kadar devam edecek. İlana başvuru yapacak adaylar başvurularını Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli adresine şahsen veya posta yolu ile yapacaklardır. 

Başvuru Evrakları; 

İş Talep Formu (Kurumun internet sitesinden temin edilecek), Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı, noter onaylı örneği, KPSS puanıyla başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin aslı veya sonuç belgesi, KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler, KPDS ya da YDS/e-YDS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel için Avukatlık Ruhsatnamesi aslı ya da kurumca onaylı sureti, 4.5x6 ebadında son 6 (altı) ay için çekilmiş üç (3) adet vesikalık fotoğraf, Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı'ndan son 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya çıktısı, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi, Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti, Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi ve Özgeçmiş

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)