İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alımları Devam Ediyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan KPSS'li ve KPSS şartsız personel alım ilanına başvurular devam ediyor. Başvurular ne zaman sona erecek? Haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 09.09.2017, 15:03 08.02.2019, 16:19
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alımları Devam Ediyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı, geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımları yapacağını duyurdu. İlana, 5 Eylül 2017'de başlayan başvurular, 18 Eylül 2017'ye kadar devam edecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı personel alımları;

*  1 (bir) iç denetçi

*  5 (beş) uzman

* 1 (bir) satın alma ve taşınır kayıt kontrol işlemden sorumlu destek personeli pozisyonlarında yapılacak.

Alınacak personeller, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te görevlendirilecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanına Kimler Başvurabilir?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kamu haklarından mahrum bulunmayan, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 2 gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmayan, erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, askerlikten muaf ya da son başvuru tarihi itibariyle askerliği en az 6 (altı) ay süre ile tecilli durumda olan, yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan, devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmayan ve pozisyonlara göre talep edilen özel şartlara haiz olan adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Adaylar, başvuru esnasında; İş Talep Formu, Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti, Üç adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),  KPSS puanı ile başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin çıktısı,  KPDS/YDS/e-YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin (sadece TOEFL ya da IELTS) aslı ya da tasdikli suret, T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş (son başvuru tarihi itibari ile en az 6 ay tecilli) veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya tasdikli sureti ya da kurumca onaylı sureti,  Özgeçmiş, Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin ve sertifikaların aslı veya tasdikli sureti ve İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belgeyi teslim edecekler.

Yorumlar (0)