Kalkınma Ajansları Farklı Pozisyonlarda Memur Personel Alımları Yapıyor

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına, farklı pozisyonlarda memur personel alımları yapılıyor. İşte detaylar...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 28.10.2017, 11:00 08.02.2019, 20:03
Kalkınma Ajansları Farklı Pozisyonlarda Memur Personel Alımları Yapıyor

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, resmi sitelerinde ve Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde personel alım ilanları yayımladı.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

 İç Denetçi, Uzman, Destek Personeli, Uzman Personel

KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

* Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş (en az 6 ay) veya muaf olduğunu belgelemek

* Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

Yorumlar (0)