banner731

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kamu Personel Alımı Başvuru Detayları

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan kamu personel alım ilanının detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Başvuru şartları, başvuru yeri ve şekli haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 14.08.2017, 11:31 07.02.2019, 17:46
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kamu Personel Alımı Başvuru Detayları

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, hem resmi sitesinde hem de Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda; sınav esasına dayalı olmak üzere 1(Bir) İç Denetçi, 10 (On) Uzman Personel, 2 (İki) Destek Personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Alınacak personeller, bölge illerinden [Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri] Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecek.

Kimler Başvuru Yapabilecek, Başvuru Şartları Nelerdir?

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım ilanına başvuracak adayların; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu belgelemek, yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak, tercih nedeni kapsamındaki belgeleri Türkçe veya İngilizce, diğer tüm belgeleri Türkçe olarak sunmak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak genel şartları ile pozisyonlara göre talep edilen özel şartları taşımaları gerekiyor.

Başvuru Esnasında Gereken Belgeler Neler?

İş Başvuru Formu (Ek-1)

Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, kurumca onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden barkodlu alınan belge (e-Devlet üzerinden barkodlu belge sunulması halinde diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, kurumca onaylı sureti daha sonra istenecektir)

 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)

Yabancı dil sınavı yada buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış sınavlara ait İngilizce dilinden en az 70 puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti

 T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi

 Özgeçmiş

Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış)

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, e-Devlet üzerinden (barkodlu), aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti

Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olduğuna ilişkin Hizmet Döküm Belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, veya noter onaylı sureti

Başvurular 5 Eylül 2017'de Başlıyor...

Adayların, sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 14 Eylül 2017 saat 18:00’a kadar “T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mahallesi Saray Sokak, No: 1 KASTAMONU” adresine elden teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Yorumlar (0)