Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvuruları Başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvurular başladı. Başvuru şartları ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 05.09.2017, 16:35 08.02.2019, 16:02
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvuruları Başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir ilan yayımlayarak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 

Başvurular Başladı !

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alım ilanına başvurular bugün (5 Eylül) başladı. Adaylar, sınava katılabilmek için istenen başvuru belgeleri 14 Eylül 2017 saat 18:00’a kadar “T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mahallesi Saray Sokak, No: 1 KASTAMONU” adresine elden teslim edecekler.

Başvuruda İstenen Belgeler:

* İş Başvuru Formu (Ek-1)

* Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, kurumca onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden barkodlu alınan belge

*  3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)

*  Yabancı dil sınavı yada buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış sınavlara ait İngilizce dilinden en az 70 puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti

* T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi

*  Özgeçmiş

*  Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış)

*  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı

Alım Yapılacak Pozisyonlar:

* 1(Bir) İç Denetçi

* 10 (On) Uzman Personeli

* 2 (İki) Destek Personeli

Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

*  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu belgelemek

* Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

* Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak

* Tercih nedeni kapsamındaki belgeleri Türkçe veya İngilizce, diğer tüm belgeleri Türkçe olarak sunmak

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

* Pozisyonlara talep edilen özel şartlara haiz olmak

Yorumlar (1)
haber yap 2 yıl önce
içişleri 4b büro personeli sonuçları açıklanmıyor haber yaparmısınız ayrıca açıklandıktan sonrada ocaktan önce başlatmazlar diye duyumlar aldık bunu araştırırmısınız böyle bişey olabilirmi ya ocak ne demek