Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kamu Personel Alımı Yapıyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), yayımladığı ilan ile kamu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ile diğer detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 09.11.2017, 11:52 08.02.2019, 21:11
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kamu Personel Alımı Yapıyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), resmi sitesinde yayımlanan ilana göre; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı veya güveni kötüye kullanma, hileli iflas ve bunun gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan, devlet sırlarını açığa vurma suçundan, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya sınava ilk başvuru tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl ertelettirmiş olduğunu belgelemek ,Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, yurtiçi ve/veya yurtdışı seyahat engeli bulunmamak, devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı bulunmamak, başvuruda bulunulan pozisyonla ilgili özel şartlarda talep edilen özelliklere sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

İş talep formu, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPDS, e-YDS, YDS sonuç belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı sureti, özgeçmiş, erkek adaylar için askerlik durum belgesi

BAŞVURU SÜRECİ

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) personel alımı başvuruları, 8 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00’a kadar "Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 79 Kat: 5 38080 Kocasinan, KAYSERİ" adresindeki ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası’na belgelerin elden teslim edilmesi suretiyle yapılacak.

Yorumlar (0)