Orta Anadolu Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS Şartsız Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapıyor. Başvurular ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 21.11.2017, 09:50 08.02.2019, 21:51
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS Şartsız Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, geçtiğimiz günlerde resmi sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı ilan ile n 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacağını duyurdu.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı veya güveni kötüye kullanma, hileli iflas ve bunun gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan, devlet sırlarını açığa vurma suçundan, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya sınava ilk başvuru tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl ertelettirmiş olduğunu belgelemek

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak

* Yurtiçi ve/veya yurtdışı seyahat engeli bulunmamak

* Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı bulunmamak

* Başvuruda bulunulan pozisyonla ilgili özel şartlarda talep edilen özelliklere sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

İş talep formu, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPDS, e-YDS, YDS sonuç belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı sureti, özgeçmiş, erkek adaylar için askerlik durum belgesi

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 8 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00’a kadar Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 79 Kat: 5 38080 Kocasinan, KAYSERİ adresindeki ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası’na elden teslim etmeleri veya bu tarih ve saate kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo ile göndermeleri gerekiyor.

Yorumlar (0)