Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS Şartsız Personel Alıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, yayımladığı ilan ile KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 13.12.2017, 09:26 08.02.2019, 23:01
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS Şartsız Personel Alıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, yayımladığı ilan ile KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımları yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detayları ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçi alımı yapılacak.

PERSONEL ALIM İLANINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

OKA personel alım ilanına başvuru yapacak adayların; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak şartlarını taşımaları gerekiyor.

Ayrıca; Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak ve yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak da aranılan şartlar arasında yer alıyor.

KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları ile ilgili puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak şartı aranıyor.

KPSS ŞARTSIZ BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)veya Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (E-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış olmak gerekiyor.

Yorumlar (1)
Erkan 2 yıl önce
Hem kpss sartsiz diyorsun öbür taraftan başka puan istiyorsun bu nasil iş böyle