Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir ilan yayımlayarak ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilanda yer alan tüm detayları haberimizde aktarıyoruz.

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 05.12.2017, 00:01 08.02.2019, 22:38
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), yayımladığı bir duyuru ile Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri kapsamında ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 

OKA tarafından yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında yer alan kadroları, adaylarda aranan genel şartları ve ilanda yer diğer detayları siz ziyaretçilerimize aşağıda aktarıyoruz. 

 OKA TARAFINDAN AÇIKLANAN BOŞ KADROLAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Samsun ili olup, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin kalkınması kapsamında görevlendirilecek, 6 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacağı açıklandı.

OKA TARAFINDAN AÇIKLANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alımlarında aranan genel şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak şartları yer alıyor.

Eğitim Şartı, Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik bölümlerinden mezun olmak. 

KPSS Şartı, OKA tarafından yayımlanan ilan şartlarında, KPSS puanı ile başvuracak adaylar için n21- 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan KPSS'den en az 80 almış olmak şartı aranıyor. 

Yabancı Dil Sınavı Şartı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın açıkladığı şartlar arasında YDS puan şartı da bulunuyor. Söz konusu şarta göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS ) veya Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (E-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS )İngilizce dilinden en az 70 puan almış olunması isteniyor. 

KPSS'siz Başvuru Yapacak Adaylar İçin Açıklanan Şartlar, Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla YDS'den en az 70 almış olmak, belirtilen eğitim seviyelerinden mezun olmak, Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alım ilanına başvuru yapacak adaylardan istenen belgelerin listesi şu şekilde açıklanmıştır. 

İş Talep Formu, Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti, YDS sonuç belgesi, 3 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti veya T. C. Kimlik Kartıfotokopisi, Adli Sicil Kaydına dair belge, detaylı özgeçmiş, KPSS sonuç belgesi, KPSS'siz başvuru yapacak adaylar için tecrübe belgesi

SINAVA BAŞVURU SÜRECİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 5 Ocak 2018günü saat 17:30'a kadar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Caddesi No:62 Tekkeköy/SAMSUN adresine elden teslim etmeleri veya bu tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Yorumlar (0)