T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Kamu Personel Alımı Yapıyor

T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile kamu personel alımı yapılacağı açıklandı. İlan detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 15.08.2017, 09:55 07.02.2019, 17:49
T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Kamu Personel Alımı Yapıyor

T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı, resmi sitesinde bir ilan yayımlayarak personel alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre; ,1 (bir) iç denetçi, 5 (beş) uzman ve 1 (bir) satın alma ve taşınır kayıt kontrol işlemden sorumlu destek personel alımı yapılacak.

Alım Yapılacak İller:

* Gaziantep

* Adıyaman

* Kilis

Genel Başvuru Şartları:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 2 gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

* Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, askerlikten muaf ya da son başvuru tarihi itibariyle askerliği en az 6 (altı) ay süre ile tecilli durumda olmak

* Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

*  Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak

* Pozisyonlara göre talep edilen özel şartlara haiz olmak

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* . İş Talep Formu

* Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti

* Üç adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)

* KPSS puanı ile başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin çıktısı

*  KPDS/YDS/e-YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin (sadece TOEFL ya da IELTS) aslı ya da tasdikli suret

* T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi

* Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş (son başvuru tarihi itibari ile en az 6 ay tecilli) veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya tasdikli sureti ya da kurumca onaylı sureti

* Özgeçmiş

*  Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin ve sertifikaların aslı veya tasdikli sureti

* İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belge

Başvuruların Yapılması:

* İpekyolu Kalkınma Ajansı personel alım ilanına başvurular, 5 Eylül- 18 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Yorumlar (0)