banner731

Trakya Kalkınma Ajansı Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Trakya Kalkınma Ajansı resmi sitesinde yayımlanan ilan ile farklı pozisyonlarda, KPSS'li ve KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 15.12.2017, 13:35 08.02.2019, 23:09
Trakya Kalkınma Ajansı Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan ilana göre;TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan 6 Uzman ve 1 İç Denetçi alımı yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Trakya Kalkınma Ajansı personel alım ilanına; Türk vatandaşı olan, kamu haklarından mahrum bulunmayan, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuru yapacak adaylardan ayrıca; erkek adaylar için askerlik görevinden muaf veya yapmış olduğunu belgelemek, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak şartlarını da taşımalarını istiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Adaylardan başvuru için;  fotoğraflı İş Talep Formu, diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı ya da noter tasdikli sureti, 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf, YDS-KPDS sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip belgenin aslı ya da kurumca onaylı sureti, nüfus cüzdan fotokopisi, ayrıntılı özgeçmiş, erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti istenecek.

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti istenilecek.

Tüm adayların İş Talep Formunda belirttiği diğer bilgileri ( iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil, vb.) destekleyici belgelerin asılları ya da kurumca onaylı sureti, belirtilen nitelik ve tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartı ile fotokopileri de gerekiyor.

Yorumlar (0)