Zafer Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları Başladı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan KPSS'li ve KPSS şartsız personel alım ilanına başvurular başladı. İlan detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 24.08.2017, 12:00 07.02.2019, 18:34
Zafer Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları Başladı

Zafer Kalkınma Ajans, Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı ilan ile KPSS'li ve KPSS şartsız ; 9 (dokuz) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular Başladı !

Kalkınma Ajansı personel alım ilanına başvurular, bugün itibariyle (24 Ağustos) başladı ve 29 Eylül 2017 18:00'a kadar devam edecek. Başvurular,  T.C. Zafer Kalkınma Ajansı – Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak No:39 43020 Merkez / KÜTAHYA adresine, belgelerin  elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapılacak.

Adaylardan İstenen Belgeler:

* İş Talep Formu

*  Ayrıntılı özgeçmiş

* Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

* KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca (ÖSYM) onaylı sureti

* KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, iş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

*  KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile başarılı bir şekilde yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kurumlarından alınmış onaylı yazı

* YDS / e-YDS / KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

* 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)

* T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi

* Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi (Savcılıktan veya e-devletten alınacak.)

*  Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti 

Başvuru İçin Gereken Genel Şartlar:

* ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

*  Kamu haklarından mahrum bulunmamak

*  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak

* Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, f) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak

* Daha önce 2 (iki) ve daha fazla kez kalkınma ajansları mülakat sınavında başarılı (asil veya yedek) olup da geçerli bir sebebe dayanmaksızın sözleşme imzalamamış olmamak

* Daha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmiş olmamak

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)