Zafer Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Zafer Kalkınma Ajansı ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 23.08.2017, 00:17 07.02.2019, 18:30
Zafer Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Zafer Kalkınma Ajansı yayımladığı bir ilan ile ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda yer alan kadrolar, adaylarda aranan şartlar ve diğer detaylar şu şekilde,

ALIM YAPILACAK KADROLAR

* 9 (dokuz) Uzman Personel 

* 1 (bir) İç Denetçi

GENEL ŞARTLAR

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

* Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak, 

* Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, 

* Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak, 

* Daha önce 2 (iki) ve daha fazla kez kalkınma ajansları mülakat sınavında başarılı (asil veya yedek) olup da geçerli bir sebebe dayanmaksızın sözleşme imzalamamış olmamak, 

* Daha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmiş olmamak, 

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

* Zafer Kalkınma Ajansı personel alım ilanına başvurular 29/09/2017 Cuma günü saat 18:00’a kadar şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

* İlan metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)