387 Personel Alımı İçin 10 Farklı Devlet Kurumu Tarafından İlanlar Yayımlandı!

Kamu, Kurum ve Kuruluşları tarafından Devlet Personel Başkanlığı tarafından personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Söz konusu yayımlanan ilanlarda ise 10 farlı devlet kurumuna 387 personel alımı gerçekleştirileceğine yer verilirken adaylardan talep edilen genel başvuru ve özel başvuru şartlarına haiz olunması zorunlu olduğu belirtildi. İşte ilana yönelik olarak merak edilen tüm detaylar sitemizde...

Kamu Personeli Alım İlanları 26.07.2018, 10:34 31.01.2019, 02:20
387 Personel Alımı İçin 10 Farklı Devlet Kurumu Tarafından İlanlar Yayımlandı!

Kamu personeli alım ilanları Devlet Personel Başkanlığı ve kurumların kendi resmi internet siteleri üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.

Söz konusu yayımlanan ilan metni içerisinde yer alan detaylara göre; adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ve özel başvuru şartları talep ediliyor.

Ayrıca adayların söz konusu yayımlanan ilan metni içinde yer alan başvuru şartlarını yerine getirmelerinin zorunlu olduğu açıklandı. İşte detaylar.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

387 kamu personeli alımına yönelik olarak adaylardan talep edilen gene başvuru şartları;

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

* 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

* Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

* 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

* Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" şartları yer aldı.

Adayların yayımlanan başvuru şartlarına haiz olmaları gerektiği ifade edildi.

Yorumlar (0)