Abana Belediyesi Kamu Personeli Alımı Yapacağını İlan Etti

Kastamonu Abana Belediye Başkanlığı yayımladığı bir ilan ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Belediye tarafından yayımlanan kamu personel alım ilanı detayları ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları haberimizde siz okuyucularımıza aktarıyoruz.

Kamu Personeli Alım İlanları 08.10.2018, 23:41 09.10.2018, 17:10
Abana Belediyesi Kamu Personeli Alımı Yapacağını İlan Etti

Kastamonu Abana Belediye Başkanlığı kendi web adresi üzerinden yayımlanan duyuruda ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere kamu personeli alımı yapacağını ilan etti. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre alımı yapılacağı duyurulan kamu personeli alım ilanında yer alan kadro detayları şu şekilde. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Kamu personeli alımı yapacağını duyuran belediye başkanlığı tek bir pozisyonda bir personel alımı yapacağını açıkladı. 

İlan metnine göre Mühendis alımı yapacağını ilan eden Abana Belediyesi ilana İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezunu olan adayların başvuru yapabileceğini açıkladı. İlanda yer alan diğer bir önemli başvuru şartı ise KPSS  puanı. Belediye ilan metninde Mühendis alım ilanına 2018 KPSS, KPSSP3 puan türünden en az 60 almış adayların başvurularının kabul edileceğini açıkladı. 

KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Yayımlanan ilanda yer alan İnşaat Mühendisliği kadrosu için adaylardan eğitim ve KPSS şartının dışında, ilan metninde yer alan ve Kamupersoneli.net olarak sizlere aşağıda aktardığımız şartlarında sağlanması gerektiği ifade edildi. 

İlana göre adaylardan talep edilen genel ve özel başvuru koşulları şu yönde,

Genel Koşullar

İlan edilen mühendis kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Özel Koşullar

İlan edilen mühendis kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Lisans programlarından İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU EVRAKLARI VE SÜRECİ

İlana başvuruda bulunmak isteyen İnşaat Mühendisi adayları başvurularını 25 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna yapılacaktır. Adaylar ilana ister posta yoluyla ister şahsen başvuru yapabileceklerdir. 

Başvuru Evrakları; İş Talep Formu, Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi, Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 Fotoğraf.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)