Adalet Bakanlığı 8 Farklı Şehirde Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı

Adalet Bakanlığı kamu personeli alım ilanı. Adalet Bakanlığı tek kadroda kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan ilanlara göre alım yapılacak kamu personeli kadrolarına dair ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz.

Kamu Personeli Alım İlanları 11.10.2018, 19:08 18.01.2019, 21:40
Adalet Bakanlığı 8 Farklı Şehirde Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı yapacak. 8 farklı şehirde yer alan adliyeler üzerinden yayımlanan kamu personeli alımları için ise 13 ayrı ilan yayımlandı. 

Peki Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanları hangi kadrolardan yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alım ilanları için belirlenen başvuru koşulları neler? Adaylar kamu personeli alımı için başvurularını nasıl yapacaklar? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar,

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ ALIM İLANI

Haberimizin başında belirttiğimiz gibi Adalet Bakanlığı personel alım ilanı 8 farklı kadrodan yapılacak. Tekirdağ, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Sivas, İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da bulunan Adliyeler üzerinden yayımlanan ilanlarda ise Tercüman Bilirkişi alımı yapılacağı açıklandı. 

KPSS Şartı Yok

Yukarıda yer alan 8 farklı şehir için yayımlanan Adalet Bakanlığı kamu personeli alım ilanları için ise KPSS şartı bulunmuyor. İlanlarda yer alan başvuru koşullarını alım yapılacak kadrolara göre sizlere aktarıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ ALIM İLANI BAŞVURU KOŞULLARI

Tekirdağ, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Sivas, İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da bulunan Adliyelerin internet sayfaları üzerinden yayımlanan alım ilanlarında yer alan başvuru koşulları arasında adayların eğitim seviyeleri ve genel sahip olmaları gereken özelliklere dair talep edilen şartlar bulunuyor. 

İlan metinlerinin tamamında  ortak olan bu başvuru koşullarına ilişkin tüm şartlar şu şekilde,

Tercüman Bilirkişi Alım İlanı Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, En az ilkokul mezunu olması, Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi, Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

İlan metninde yer alan ve adayların sağlaması gereken bir diğer koşul ise, ''Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması'' şartı. 

HANGİ DİLLERDE TERCÜMAN ALIMI YAPILACAK?

Alım yapılacak tercüman bilirkişi ilanlarında farklı dillerde tercüman alımı yapılacağı ilan edildi. Alımlar her adliyenin ilanında farklılık göstermek üzere genel olarak şu şekilde, İngilizce, Fransızca, Almanca, Afganca, Arapça, Hollandaca (Flemenkçe), Farsça, Afgan Farsçası, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Danimarkaca (Danca), Azerice, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Gürcüce, Moğolca, Suriye dili,İran dili, Darice ve İşaret dillerinde.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular her adliye için değişmekte olup çoğu adliye başvuru tarihini 15 Ekim ile 31 Ekim arası olarak duyurdu. 

İlanlara başvurular ise Başvuru formuna; T.C kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, Bir adet vesikalık fotoğraf, Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği. belgeleri eklenerek komisyona Şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacak. 

Yorumlar (0)