Adalet Bakanlığı 810 icra katibi alımı başvuruları başlıyor

Adalet Bakanlığı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarında istihdam edilmek üzere 810 icra katibi alımı için başvurular başlıyor.

Kamu Personeli Alım İlanları 01.01.2017, 21:28 02.02.2019, 14:28
Adalet Bakanlığı 810 icra katibi alımı başvuruları başlıyor

 Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavla, açıktan atama suretiyle 810 icra katibi alımı yapılacaktır.

Alım yapılacak personel: Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 810 icra kâtibi alınacaktır.

Başvuruda aranılan şartlar:
- Türk vatandaşı olmak,
- Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar),
- Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
- Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş

olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
- Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvuruda istenilen belgeler:
- İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,
- Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
- KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,
- Örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası,

*Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.

Başvuru tarihi ve yeri: Adalet Bakanlığı 810 icra katibi alımı ilanı için başvurular 2 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayacak olup 16 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilan edilen mahallerden sadece birine başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla mahal için başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 

Yorumlar (8)
Adem 3 yıl önce
Tutturdunuz 70 de 70 60 alan bi n olamsyacakmi
Sinan 3 yıl önce
69 aldım ben giremezmiyim??
kamoli 3 yıl önce
yas siniri hep 35 ozaman 35 ten buyuk olanlari niye aldiniz sinava buyuk haksizlik
Canan YILMAZ 3 yıl önce
Bilgisayar sertifikası Şubatta elimde olacak kabul edilir mi başvursam ?
nuran 3 yıl önce
mutlaka bilgisayar sertifikasi sart mi ?
aslıhan 3 yıl önce
puan 70 olmasa olmuyormu ya :( bılgısayar sertifikam da var lutfen duyun sesimizi!!! 65 ve ustu olsun puanlar bıze de iş imkanı sunun
Bora 3 yıl önce
MEB Ofis Programları Kullanımı kursundan verilen belge geçerli olur mu acaba. Bilgisi olan var mı?
Tubik 3 yıl önce
Kaç kişi başvurdu acaba izmire.