Alexa

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Yapacak ! Başvuru İşlemleri Başlıyor

Adalet Bakanlığı Personel alımı için başvurular 27 temmuz 2016 tarihinde başlıyor. İlgili ilan hakkında tüm detaylar kamu personeli alım haberlerinin merkezinde...

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Yapacak ! Başvuru İşlemleri Başlıyor

Adalet Bakanlığı Personel alımı için başvurular 27 temmuz 2016 tarihinde başlıyor. İlgili ilan hakkında tüm detaylar kamu personeli alım haberlerinin merkezinde...

26 Temmuz 2016 Salı 19:26
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Yapacak ! Başvuru İşlemleri Başlıyor
 Adalet Bakanlığı Personel Alımı Yapacak !

Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından personel alımı yapılacağına dair duyuru yapıldı. Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yapılan duyuruda ; "mühendis, mimar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı" yapılacağı bildirildi. İlgili Duyuru şu şekilde; 

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen mühendis, mimar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.
 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar; ortaöğretim ve önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B Grubu) puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır.
 
Mühendis, mimar, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli unvanları için ilan edilen kadroların 5 katı, şoför unvanı için ilan edilen kadronun 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
 
I) Genel Şartlar:
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.
 
II) Özel Şartlar:
 
Mühendis:
İlgisine göre;
a) Yazılım Mühendisliği,
b) Elektronik Mühendisliği,
c) Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak,
 
Mimar:
Mimarlık bölümünden mezun olmak,
 
Psikolog:
Psikoloji bölümünden mezun olmak,
 
Pedagog:
“Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” veya “Eğitim Programları ve Öğretim” bölümlerinin birinden mezun olmak,
 
Sosyal Çalışmacı:
“Sosyal Hizmet”, “Sosyal Hizmetler” veya “Sosyal Çalışmalar” bölümlerinin birinden mezun olmak,
 
 
Koruma ve güvenlik görevlisi:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 10/08/2016 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 01 Ocak 1986 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 01 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak; şaşılık, görme engeli, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.
 
Şoför:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 
Hizmetli:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 
III) Başvuruda İstenecek Belgeler:
 
1-Tüm adaylardan istenecek belgeler;
 
a) Ek-2 başvuru formu,
b) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
c) KPSS sonuç belgesi,
ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
d) Fotoğraflı özgeçmiş.
 
2-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan ayrıca istenecek belgeler;
 
a) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
b) İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
 
aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
 
 
 
IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:
 

Başvurular 27/07/2016 günü başlayıp, 10/08/2016 günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

 
V) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:
 
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü ve şoförler için yapılacak uygulamalı sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
 
VI) Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Şekli ve Konuları:
 
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak yapılacaktır.
 
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
 
VII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
 
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.
 
Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
 
 
ÖNEMLİ NOT:
 
Bu sınavın başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.
 
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
 
Kadrolara ilişkin liste için TIKLAYINIZ

Kamu haberlerinden, gündem haberlerinden, son dakika haberlerinden, ekonomi haberlerinden anında haberdar olabilmek için kamupersoneli.net'in mobil uygulamasını indirmeyi unutmayın.

Kamupersoneli.net | Ankara
Son Güncelleme: 26.07.2016 19:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ismail 1 yıl önce

vatan ve millet sevgisi olan bir aileyim erdoğanı adeta canım kadar severim çünki mert ve müslümandır he zaman yanında olmuşumdu yinede aile olarak yanındayı son fetullah olaylarından ve hainliklerden dolayı vatanını seven milliyetci biri olarak kızımın adalet bakanlığı kadrolarındaki merkezde hizmetli olarak alınmasını isterim kızım 2 yıllık üniversite mezunu ve hemde kurum içinde bir istibarat gibi çalışmasını ve devlete hainlik yapanları yetkililere bildireceğini verilen görevi en iyi şekilde yapacağından eminim benim ailemde asla devletine vatanına dinine ASLA HAİN ÇIKMAMIŞTIR VE ÇIKMAYACAKTIRDA

Misafir Avatar
berkan 1 yıl önce @ismail

sen de yolunu bulmuşsun dayı

Beğenmedim! (5)
Misafir Avatar
ismail 1 yıl önce @ismail

kızınıza iş mi arıyorsunuz yoksa kızınızı muhbir yapmaya mı çalışıyorsunuz anlamadık

Beğenmedim! (3)
Avatar
gamze 1 yıl önce

fotoğraflı özgeçmiş deken nasıl hazırlayağız onu yardımcı olabilirmisiniz?

Avatar
hector 1 yıl önce

İsmail bey kızınız hemen gelsin işbaşı yapsın yarın

Avatar
Emre 1 yıl önce

Şoför alimi nasil oluyor rica etsem yardimci olurmusunuz

Avatar
İbrahim 1 yıl önce

Hocam şimdi şoför alımında kpss puanı gerekiyor mu? Benim 65 :(

Avatar
Nazan şahin 1 yıl önce

Adalet bakanlığında hizmetli olarak çalışmak istiyorum lise mezunu tüm KPSS yok olur mu bana haber verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

Avatar
fatih 1 yıl önce

başvurualrı internet üzerinden nerden yapacagız

Avatar
Harun demirci 1 yıl önce

bende cenaze islerinde söför alımını istiyorum sargılarımla arz ederim E sınıfı ehliyet src 1 2 3 4 var pisnoteknik var 18 yıl istanbulda ticari taksi kullandım suan Atatürk hava alanında do.co da söför olarak calısıyorum ucaklara ikram vermekterim sizlerin yardımlarınızı bekliyorum

banner493