Aile Bakanlığından Yeni İlanlar Yayımlandı! SYDV'lere Personel Alımı Yapılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yayımladıkları ilanlar ile personel alımı yapacaklarını açıkladılar. Buna göre SYDV'ler tarafından yayımlanan ilanlarla alakalı olarak merak edilen tüm detayları derledik. İşte yayımlanan SYDV personel alım ilanları...

Kamu Personeli Alım İlanları 21.12.2018, 18:46 21.12.2018, 20:29
Aile Bakanlığından Yeni İlanlar Yayımlandı! SYDV'lere Personel Alımı Yapılıyor

Devlete bağlı kurumlar yayımladıkları ilanlar ile kadrolarında personel açığı bulunan birimlerine alımlar yapıyorlar.

Söz konusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na birimler tarafından yayımlanan personel alım ilanlarını derledik. İşte detaylar

ALIM YAPACAK AİLE BAKANLIĞI KURUMLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) belirli dönemlerde personel alım ilanları yayımlıyorlar.

İstanbul Ümraniye SYDV ve Çankırı Orta SYDV ve Çanakkale Biga SYDV tarafından yayımlanan ilanları derledik

Söz konusu alım ilanlarının yanı sıra ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla "İl müdürlüklerinde" görevlendirmek üzere personel alım ilanı yayımlandı.

ÇANKIRI SYDV İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKAKALE SYDV İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜMRANİYE SYDV İLANI

Ümraniye İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli aşağıda belirlenen şart ve usullere göre  1 (Bir)  " Büro Görevlisi " ve 1 (Bir)  " Muhasebeci "unvanlı personel alınacaktır.

Belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx  adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Başlangıç Tarihi       : 17/12/2018
Başvuru Bitiş Tarihi               : 26/12/2018
Son Evrak Teslim Tarihi         : 31/12/2018
Evrak Teslim Adresi              : Ümraniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
  Vakfı, Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi,
  No:137 Ümraniye - İstanbuL

1. ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR (BÜRO GÖREVLİSİ VE MUHASEBECİ İÇİN AYNI ŞARTLAR)
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

BÜRO GÖREVLİSİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

4 yıllık Yükseköğretim kurumlarından fakültelerin, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri ile Kamu Yönetimi, İktisat veya İşletme Fakülte veya Bölümlerinin birinden mezunu olmak
 Bilgisayar Ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
 En az B sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak.

İstanbul İli Anadolu yakasında ikamet ediyor olmak.
(e) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
Vakıf iş tanımındaki görevleri aksatacak nitelikte özür’ ü bulunmamak.
 Başvurular şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
MUHASEBECİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
 
Kamu Yönetimi, İktisat veya İşletme Fakülte veya Muhasebe Bölümlerinin birinden mezunu olmak,
Muhasebe iş ve işlemlerinde bilgi ve deneyimi olmak,
Bilgisayar Ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
En az B sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak.
 İstanbul İli Anadolu yakasında ikamet ediyor olmak.
(e) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
Vakıf iş tanımındaki görevleri aksatacak nitelikte özür’ ü bulunmamak.
 Başvurular şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağırılır. Başvuru tarihinin sona ermesini müteakiben mülakata katılmaya hak kazananlar için mülakat tarihi ve saati Ümraniye Kaymakamlığı internet sitesi www.umraniye.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Mülakata katılmaya hak kazanacakların bu siteden takip etmeleri gerekmekte olup, kişilerin  adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İstenecek Belgeler

Adayların Vakfa Başvurusu esnasında İş Talep Formu ile birlikte aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön başvuru” niteliğinde olup  özel şartlarda belirtilen  mezun olduğu bölüme ait diploma (veya mezuniyet belgesi), Kpss P3 sınav belgesi bilgisayar çıktısı, Tc Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdan Fotokopisi, erkek adaylar için askerliğini yaptığına veya tecilli olduğuna dair belge ve sürücü belgesinin asılları ile birlikte evrak teslim süresi içerisinde  Vakfa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin fotokopileri Vakıfça teslim alınacaktır. Bu belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Evrak teslimi  31/12/2018 Pazartesi günü  saat 17:00 a kadar elden yapılacaktır. Postayla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

Mülakat tarihi ayrıca www.umraniye.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Yorumlar (1)
Hacı 13 ay önce
Bu sydv geçici mi oluyor