Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne KPSS 60 ve 70 Taban puanı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak! Peki başvuru şartları nelerdir?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne KPSS 60 ve 70 Taban puanı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak! Peki başvuru şartları nelerdir?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 84 Sözleşmeli Personel alacak. Personel alımları büro memuru, destek personeli, mimar, programcı, tekniker, mühendis ve diğer teknik destek personeli meslek guruplarından en az lise, önlisans ve lisans mezunu düzeylerinden yapılacak. Ortaöğretim (lise ve dengi okullar) mezunları için KPSS 60 taban puanı, önlisans ve lisans mezunu adaylar için KPSS 70 taban puanı geçerli olacaktır. Peki personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 10 Eylül 2019 tarih itibari ile ilan.gov.tr adresinden yeni bir alım ilanı yayınlandı. İlana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi en geç 20 Eylül 2019 tarihine kadar 84 sözleşmeli personel alımı yapacak. En az lise, önlisans ve lisans düzeyinde yapılacak alımlar için, başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSS türlerinde almış oldukları puan sıralamasına göre değerlendirileceklerdir.

Ortaöğretim mezunları için KPSS 60 taban puanı ile değerlendirilirken diğer alanlarda KPSS 70 taban puanı ve üzerinden değerlendirileceklerdir.

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan resmi duyuru şöyle;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 84 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

AÇIKLAMALAR

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

4) A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

B) Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

C) Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

BAŞVURU TARİHLERİ

Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (onbeş) gündür.

Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

6) Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

7) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8) Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Programcı ve Sistem Programcısı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınav şekli ve tarihi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Diğer pozisyonlarda yerleştirme işlemi KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacaktır.

Adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Programcı ve Sistem Programcısı hariç atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde

Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Programcı ve Sistem Programcısı pozisyonlarının atanma süreçleri ayrıca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan "8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

4 Büro personeli alımı; Muhasebe önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 Büro Personeli ; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3 Büro Personeli; Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1 Büro Personeli; Haberleşme önlisans programından mezun olmak. Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifikasına sahip olmak.

12 Büro Personeli; Herhangi bir lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 Büro Personeli; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 Büro Personeli; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3 Büro Personeli; Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.

5 Destek Personeli; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Temizlik ve mutfak temizliği vb. işlerde çalıştırılmak üzere) KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2 Destek Personeli; Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğal Gaz ve Isıtma, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2 Destek Personeli; Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm İşletmeciliği, Turizm Yönetimi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.

5 Destek Personeli; Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. E veya D sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak. SRC-2 belgesi yanında Psikoteknik belgesine sahip olmak.

3 Destek Personeli; Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak. Alanında 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak

2 Destek Personeli; Ortaöğretim Kurumlarının Tarım alanının Bahçe Bitkileri veya Peyzaj dallarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.

4 Destek Personeli; Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek alanının Servis dalından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.

5 Destek Personeli; Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, İkram, İkram Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Alanında 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

2 Diğer Teknik Hizmet Personeli; Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Diğer Teknik Hizmet Personeli; Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak

1 Mimar; Mimarlık lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak

1 Mühendis; Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1 Mühendis İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 Tekniker; Elektrik önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 Tekniker; Makine önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1 Tekniker; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programından mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 Teknisyen; Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Haberleşme Sistemleri dalından mezun olmak.

1 Teknisyen; Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak.

2 Teknisyen; Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak. Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

4 Programcı; Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

-Yazılım Geliştirme konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

-PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.

JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak.

-Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.

-Web servisleri, XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans

veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

4 Programcı; Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

-Yazılım Geliştirme konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

-PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.

JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak.

-Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.

-Web servisleri, XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

3 Sistem Programcısı; Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

-VBScript, Shell Script ve PHP dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek.

-MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Exchange 2010-2013 2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

-VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak,

-Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak,

-Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb...) kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak,

-Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) konusunda bilgi sahibi olmak,

-Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

İlgili Haberler
Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler