ASDEP Kapsamında 1500 Personel Alımı Şartları Belli Oldu

Beklenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASDEP kapsamında 1500 personel alımı şartları belli oldu. Personel alım şartlarını ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

ASDEP Kapsamında 1500 Personel Alımı Şartları Belli Oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ASDEP kapsamında 1500 personel alımı şartları belli oldu. Şartnameye göre 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak ve başvuru zamanında 2017 KPSS sonuçları da açıklanmış olursa 2017 puanlarıyla da başvurular alınabilecektir.

ASDEP’e Başvuru Şartları

1-) Türk vatandaşı olan,

2-) Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

3-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,

4-) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,

5-) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,

6-) Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan, 

7-) Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,

8-) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan, ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)

9-) Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)

NOT: ASDEP personelleri,  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bu Kurumun internet portalına üye olarak doğrudan ya da Kurumun İl ve Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bu birimlerde görevli personel aracılığıyla ve yüklenici firmanın belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edilecektir. Yüklenici firma tarafından temin edilecek olan personel, hizmete uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca İl Müdürlüğü, yüklenici firma ve satın almayı gerçekleştiren birimden birer yöneticinin de katılacağı bir komisyon marifeti ile seçilecektir. Komisyon, elemanların seçimi konusunda kendisini yeterli görmediği takdirde 2 (iki) veya katları kadar üyeyi komisyona dâhil etmekte serbest olacaktır. Komisyonlar en az 3, en fazla 5 kişiden  oluşturulmalıdır. İdarenin izni olmadan personel değişimi yapmayacaktır.

KAMUPERSONELİ.NET - ÖZEL HABER

Yorumlar (37)
zeynep 2 yıl önce
Allah aşkına ya biz iki tane lisans bölümü bitiriyoruz hala ve hala almiyorlar lise mezunları lanet ediyor
ismail 2 yıl önce
dayın varmı dayın varsa her kapı acık neden bu kadar lıse mezunlarına hakaret edıyon kı sen sende dayı yoksa ben ne yapayım sımdı bu kadar lise meznlarını hakaret etme
ahmet 2 yıl önce
üniversite mezunlarına iş yok ki. lise mezunu her yerde iş imkanı buluyor
ahmet 2 yıl önce
arkadas yazmıs neden lise mezunu almiyor diye.ya ben 2 lisans mezunuyum hem sosyoloji hemde psıkoloji bıtırdıim.toplam 8 yıl 2 universıte ve halen acıktayım
Madur 2 yıl önce
Madem biz önlisanslar hiç bir yere atanmayacaktık neden okuduk bunca sene .vah vah vahhh
Ayşe 2 yıl önce
lisans alın anca başka bi şey bilmezsiniz zaten lanet olsun
sosyoloji mezunu 2 yıl önce
60 faso fiso beni geçen seneki alımlarda 81 ile mülakatta elediler eğer başvuran çoksa 60-70 arasını kafadan eliyorlar ben 16 kişi arasına girdim birinci sıradaydım 11. sıradakini aldılar beni elediler mülakat komisyonu kimlerden oluşuyor nasıl eleme yapıyorlar belli. bu mülakat eşittir torpil değil de nedir ey yetkililer
Umutsuz 2 yıl önce
Diz lise mezunları başvuru yapamıyor yani zaten bizler bu ülkenin üvey evlatlarıyız
sylg 2 yıl önce
kimse yanlış anlamasın ama lisans mezunları iş bulmazken kimse feryat etmesin bence
Sosyal hizmeter ve danışmanlık bölümü 2 yıl önce
Anlaşılan yine sosyal hizmetli önlisans yok...
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın