Başsavcılık Tercüman Bilirkişi Alım İlanı ! Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda tercüman bilirkişi alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanda Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında 2020 yılı için komisyonumuzca bilirkişi seçimi yapılacağı ifade edildi. Bunun için adaylarda bazı şartlar aranmaktadır.

Başsavcılık Tercüman Bilirkişi Alım İlanı ! Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında 2020 yılı için komisyonumuzca bilirkişi seçimi yapılacağı ifade edilerek bunun için liste düzenleneceği tercümanlık alanları, başvuru kabul şartları ve başvuru esnasında teslim edilmesi gereken evrakları aşağıda okuyucularımızla paylaşacağız...

ARANAN ŞARTLAR

Yukarıda belirtildiği gibi listeye kabul edilmek isteyen adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte aranan şartlar:

a ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c ) En az ilkokul mezunu olması,

ç ) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d )Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f ) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

g ) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru yapacak olan adaylar için ilanda bazı ifadelere yer verildi. Konu ile ilgili olarak ilanda "Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuru formu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 31 Ekim 2019 tarihine kadar komisyona şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvururlar, Bu tarihten sonra komisyona ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz." ifadelerine yer verildi.

İlanın Detayları İçin TIKLAYIN.

Yorumlar (0)