Belediye Memur Alım İlanı ! 2018 KPSS Puanı İle Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Van Gürpınar Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 2018 KPSS puanı ile memur alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanın detaylarını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Kamu Personeli Alım İlanları 19.11.2018, 09:47 17.01.2019, 21:48
Belediye Memur Alım İlanı ! 2018 KPSS Puanı İle Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Van Gürpınar Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda 2018 KPSS ile memur alımı yapılacağı ifade edildi.

Yayımlanan bu ilanın detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz. 

İLANIN DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 19 Kasım'da başladı ve 3 Aralık'a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını mesai saatleri içinde Van-Gürpınar Belediyesi adresindeki Gürpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna kılavuzda belirtilen belgeleri teslim etmek sureti ile gerçekleştireceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

Belediye tarafından yayımlanan ilanda mimar alımı yapılacağı ifade edildi. İlana başvuru yapacak olan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için adayların aşağıdaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Yorumlar (0)