Çalışma Bakanlığı (ÇSGB) Arabulucu Başvuru İlanı Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) resmi sitesinde yayımlanan duyuruya göre arabulucu alımı yapılacak. İşte detaylar...

Kamu Personeli Alım İlanları 02.10.2017, 14:05 08.02.2019, 18:24
Çalışma Bakanlığı (ÇSGB) Arabulucu Başvuru İlanı Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), resmi sitesinde yayımladığı duyuru ile toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilmek üzere Seçici Kurul tarafından Arabulucular seçileceğini açıkladı.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Türk vatandaşı olmak, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen genel koşulları taşımak, siyasi parti organlarında görevli olmamak, sendika şubesi, sendika ve konfederasyonlarda herhangi bir suretle görevli bulunmamak, Yükseköğretim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunmamak, Hukuk, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, iktisat ve işletme öğrenimi yapılan en az dört yıllık bir yükseköğretim kurumunu bitirmiş ve işçi-işveren ilişkileri alanında en az beş yıl çalışmış veya diğer yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl iş hukukuyla ilgili görevlerde çalışmış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru formu (Bakanlığımız www.csgb.gov.tr web sayfasından temin edilebilir.), nüfus cüzdanı / Kimlik kartı örneği, onaylı diploma örneği, hizmet belgesi, çalıştığı kurumdan hakkında herhangi bir soruşturma olmadığına dair belge, ikametgah belgesi, sabıka kaydı belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf.

GENEL AÇIKLAMALAR

Arabulucular, istekleri de göz önünde bulundurularak en çok iki görev alanına başvuruda bulunabilir. İstek olmayan görev alanına ilişkin illere başvurular arasından Seçici Kurul tarafından görevlendirme yapılır.

Görev süreleri 30/12/2017 tarihinde sona erecek olan ve yeniden görev almak isteyen Arabulucuların müracaat süresi içinde istenen belgeleri göndermeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN ALINMA SÜRECİ

Şartları taşıyan isteklilerin, belirtilen belgeleri, 17 Ekim 2017 günü mesai saati sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü (Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA) adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yorumlar (0)