Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alımı İçin İlan Yayımladı!

Devlet Personel Başkanlığı web adresi üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. Söz konusu yayımlanan ilanda ise tahsildar alımı gerçekleştirileceği ifade edilirken adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ve özel başvuru şartlarına yer verildiği belirtildi. Peki başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar sitemizde...

Kamu Personeli Alım İlanları 25.07.2018, 11:59 31.01.2019, 02:25
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alımı İçin İlan Yayımladı!

Çardaklı belediyesi tarafından yeni bir ilan yayımlandı.

Söz konusu yayımlanan ilan metni içerisinde yer alan detaylarda ise tahsildar alımı gerçekleştirileceğine yer verildi.

Peki başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar sitemizde...

Yayımlanan ilan metni içerisinde yer alan detaylarda ise;

"Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Tahsildar alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilanda ise adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ise;

1- Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

5- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlana başvuru yapacak adayların başvuruları ise;

13 Ağustos 2018 ile 15 Ağustos 2018 tarihinde saat 17:00'a yapmaları gerekiyor.

Yorumlar (0)