Çayıralan Belediye Başkanlığı KPSS Puanı İle Kamu Personeli Alımı Yapıyor (Zabıta, Memur, Mühendis)

Yozgat Çayıralan Belediye Başkanlığı yayımladığı ilanı ile Zabıta, memur ve mühendis kadroları için personel alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu kamu personeli alım ilanına ilişkin olarak genel şartlar ve başvuru detaylarını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Kamu Personeli Alım İlanları 24.04.2018, 08:37 12.02.2019, 16:12
Çayıralan Belediye Başkanlığı KPSS Puanı İle Kamu Personeli Alımı Yapıyor (Zabıta, Memur, Mühendis)

Yozgat Çayıralan Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Yozgat Çayıralan Belediye Başkanlığı söz konusu kamu personeli alım ilanında memur, mühendis ve zabıta kadroları için personel alımı yapacağını duyurdu.

İLAN AÇIKLAMASI

Söz konusu ilanda adayların belirtilen KPSS P3 puan türünden istenen puanı almış olmaları gerekmektedir. Söz konusu ilanda alımlar hakkında bazı açıklamalar yapıldı. Söz konusu açıklamalarda "Çayıralan Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

PERSONEL ALIM TABLOSU

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 23 Nisan 2018 tarihinde başladı ve 21 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen belgeler mesai saatleri için Yozgat ili Çayıralan Belediyesi adresindeki Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapacaklardır.

GENEL ŞARTLAR

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları Belediye tarafından geçersiz sayılacaktır. Bu bağlamda ilana başvuru yapacak olan adaylarda Yozgat Çayıralan Belediye Başkanlığı tarafından şu şartlar aranmaktadır:

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

Yorumlar (0)