06 Ekim 2019 Pazar 18:27
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerine en az 15 branştan tercüman alımı yapılacak!

Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de tercüman alımı ilanı verildi. İlana göre Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerine tercüman alınacağı belirtildi. Tercüman alımı başvurular başlamış olup, 31.10.2019 saat 10:00'a kadar devam edecektir. 

Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı tarafından yayınlanan resmi ilan şöyle;

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, 2020 yılına ait Eskişehir Merkez ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinde tercümanlık yapacaklarla ilgili liste oluşturulacaktır.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinin hangi diller ve işaret dilinde tercüman ihtiyacı olduğu, listeye kabul şartları, başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgeler ve diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
Tercümanlık yapılması talep edilen diller:
İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İtalyanca, Rusça, Farsça, Azerice, Kürtçe, Flemenkçe, Peştuca, Bulgarca, Danca, Osmanlıca vs.
Sağır ve dilsizler için işaret dilinde tercüman

Listeye Kabul Şartları :

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
gerekir.

Başvuru Usulü :

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 31/10/2019 tarihine kadar Komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili Komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

Başvuru dilekçesine:
a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmamasıdurumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
eklenir.
-Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.
Başvuruların değerlendirilmesi:
1- Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle Komisyonca kaydedilir,
2- Başvurular, komisyon tarafından 30/11/2019 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur,
3- Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

Yemin ve Etik İlkeler :

(1) Listeye kabul edilenlerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 64/5 Maddesi gereğince yemin etmek üzere 20/12/2019 Cuma günü saat 09.00'da Adliye binası konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
(2) Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.
a) Bağımsızlık.
b) Tarafsızlık.
c) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme.
ç) Görevini bizzat yerine getirme.
d) Sır saklama.
e) Temel yargılama ilkelerine uygun davranma.
Listelerin İlanı :
1- Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği. 31 Aralık 2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilir.
2- Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.