Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı için yeni sınav ilanı yayınladı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 09 Ekim ile 08 Kasım 2019 tarihleri arasında personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuruda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından sınavla 8. Derecede 7 (yedi) Müfettiş Yardımcısı alınacağı bildirildi. Peki sınava katılım başvuru şartları nelerdir? Başvuru adresi neresi? KPSS şartı var mı? İşte tüm ayrıntılar…

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı için yeni sınav ilanı yayınladı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden personel alımı yapılacağına dair yeni bir ilan yayınladı. İlana göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 09 Ekim -08 Kasım 2019 tarihleri arasında müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Müfettiş yardımcısı alımları yazılı ve sözlü sınav ile yapılacak olup, kimlerin sınava katılabileceği ve adaylardan istenilen başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı resmi ilan şöyle;

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere sınavla 8. Derecede 7 (yedi) Müfettiş

Yardımcısı alınacaktır.

A- Sınav Başvuru Adresi: https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvuru yapılacaktır.

B- Sınav Yeri: Ankara

C –Yazılı ve sözlü sınavların yapılacağı yer, tarih ve saat: Yazılı sınav 30 KASIM 2019 tarihinde olup, sözlü sınav daha sonra www.dhmi.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli

Seçme Sınavlarında KPSS P48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 140 kişi içerisinde bulunmak, (Puanı 140. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde sayılan nitelikleri taşımak, (Yazılı sınavı kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenilecektir.)

3- Sınavın açıldığı Ocak ayı başı itibariyle (01 Ocak 2019) 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

5- Sağlık durumu açısından yurdun her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylar tarafından tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak, (Yazılı sınavı kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

7- Daha evvel DHMİ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

8- Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak (Bu husus DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak incelemeler ile tespit olunacaktır.)

SINAV BAŞVURUSU ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular en geç 08.11.2019 günü saat 23:59’a kadar https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinde

“Müfettiş Yardımcılığı Başvuru” bağlantısından yapılacaktır. Adaylar buradan son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı, diploma, KPSS sonuç belgesi ve özgeçmişlerini sisteme yükleyeceklerdir. Sınava başvuru aşamasında, adaylardan herhangi bir belge fiziki olarak istenilmeyecektir. Adaylar buradan yükleyecekleri belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Yapılacak olan incelemede belgelerin sahte olduğunun anlaşılması halinde aday ile ilgili gerekli yasal süreç başlatılacaktır.

SINAV KONULARI:

1 - HUKUK

a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),

b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

c) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler),

d) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),

e) Borçlar hukuku (Genel esaslar),

f) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),

g) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Genel esaslar),

2 – İKTİSAT

a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi ve diğerleri.)

b) Güncel Ekonomik Sorunlar,

c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,

d) Milli Gelir,

e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller,

f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

3 - MALİYE

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları,

d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri,

e) Kamu Borçları,

4 - MUHASEBE

a) Genel Muhasebe,

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

c) Ticari Hesap

5 - YABANCI DİL

İngilizce,

DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamayacaklardır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı Dil) itibariyle 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan alınması gereklidir.

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu

Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin, Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 18.11.2019 tarihinde www.dhmi.gov.tr adresinden isim, soy isim ve KPSS puanları ile birlikte ilan edilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar giriş belgelerini https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden temin edeceklerdir. Bunun haricinde adaylara sınava gireceklerine dair herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Adaylar sınav günü https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden temin edecekleri giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, geçerliliği olan pasaport veya T.C. Kimlik numarası olan sürücü belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

DİĞER HUSUSLAR:

Sınav sürecine ilişkin tereddütlerde 0 (312) 212 21 53 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Yorumlar (0)