Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız memur alımı başvuruları başlıyor

Dışişleri Bakanlığı 22 Aralık 2016 tarihinde DPB'nin sitesinden 50 memur alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 4 Ocak tarihinde başlıyor.

Kamu Personeli Alım İlanları 03.01.2017, 20:10 02.02.2019, 14:33
Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız memur alımı başvuruları başlıyor

 Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu giriş sınavı duyurusu Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 22 Aralık 2016 tarihinde yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu giriş sınavı için başvurular 4 Ocak 2017 Çarşamba günü başlıyor ve 13 Ocak 2017 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir.

Meslek memurları nedir: Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

Azami kadro sayısı: 50

Sınava başvuru şartları nelerdir:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
- 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar),
- Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin; - Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

- Sosyal bilimler alanında (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,
- 2015, 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS/e-YDS), sınava girilen birinci yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 85 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
- Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

- (2) Giriş sınavına başvuranlar YDS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 500 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
- (3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

Başvuruda istenilen belgeler:
- T.C. kimlik numarası,
- YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,
- Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
- Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),
- Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
- Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.
- (2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış en az 80 düzeyinde YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınmış eşdeğer puanı olanların sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru tarihi ve yeri: Giriş sınavı başvuruları 4 Ocak 2017 Çarşamba günü başlıyor ve 13 Ocak 2017 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
 

Yorumlar (2)
NİHAT 3 yıl önce
merhaba lar sartlar nedir orta okul mezunuyum
SEDANUR 3 yıl önce
başvuruyu hangi internet sitesinden yapabilirim