Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Görevlisi Alımı

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, resmi sitesinde yayımladığı duyuru ile ASDEP personeli alacağını açıkladı. Başvuru şartları, başvuru süreci ve diğer detaylar haberimizde...

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Görevlisi Alımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 40 Danışma Yönlendirme /ASDEP eleman alımı yapılacağını duyurdu.

Alım Yapılacak Kadro/Sayılar: 13 Sosyoloji, 13 Sosyal Hizmet, 5 Psikoloji, 5 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,  2 Çocuk Gelişimi,  2 Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü mezunlarından toplam 40 ASDEP personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları:

- Türk vatandaşı olan

- Kamu haklarından mahrum bulunmayan

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan

- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan

- Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, veya işe başlama tarihi itibari ile 1 ( Bir)  yıl  kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,

- Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan

- Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan

- Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan

- ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

1.Kimlik Fotokopisi                                                                                                                           

2.Diploma Fotokopisi

3.Fotoğraf ( 3 Adet – 1 Tanesi Forma yapıştırılacak/2 Adet Kuruma Verilecek )

4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( fotoğraflı-bilgisayar ortamında hazırlanacaktır )

5.İkametgah

6.Sağlık Raporu ( Aile Hekimi )

7.İş-Kur Kayıt Belgesi

8.KPSS Sonuç Belgesi

9. Sertifika ( Varsa – örnek Aile Danışmanlığı Sertifikası  )

Başvuru Süreci: ASDEP alım ilanı başvuruları 20 Mart- 31 Mart 2017 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (1)
ayse 2 yıl önce
2017 puanıyla basvuru yapabiliyo muyuz