EGM'ye Kura İle Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile ilanlar yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre personel alımı yapılıyor. Konu ile ilgili olarak EGM'ye kura aracılığı ile kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar...

EGM'ye Kura İle Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresindeki açık iş ilanları yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kura aracılığı ile kamu personeli alımı yapılacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Konu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan Polisevlerine kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak polisevi kapsamında 7 il için kamu personeli alımı yapılacak.

İlanlara başvuru yapacak olan adaylar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresine girdiklerinde açık iş ilanları bölümüne gireceklerdir. Burada arama butonuna EGM veya polisevi yazıldığında çıkan ilanlara başvuru yapabilirler. 

GENEL ŞARTLAR

Bu ilanlara başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre adayların şu şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Askerliğini yapmış veya muaf olmak.  

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.

657 DMK'nın 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak. 

Yorumlar (0)