Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanla beraber kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilana yönelik olarak başvuru şartları ve merak edilenleri derledik...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımladı!

UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

“5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.

Alımı planlanan 7 Uzman Personel, “Hukuk Müşaviri” (4 kişi) ve “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” (3 kişi) pozisyonlarında görevlendirilecektir.

SEÇME SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,

c) Kurumlarından aylıksız izinli veya geçici görevlendirilebilecek kadroyu haiz olmak,

d) - Hukuk Müşaviri pozisyonu için hukuk fakültesinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

 - Bilgi Teknolojileri Yöneticisi pozisyonu için bilgisayar mühendisliği, yazılım  mühendisliği, elektrik ve/veya elektronik mühendisliği, matematik ve istatistik  bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış  yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan veya son 5 yıldır  bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgeleyecek diğer mühendislik  fakültelerinden mezun olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) İngilizce dilinden son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.

TERCİH NİTELİKLERİ:

Hukuk Müşaviri Pozisyonu için:

Avukatlık ruhsatına sahip olmak tercih sebebidir.

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Pozisyonu için:

- MS Windows İşletim Sistemlerine (Microsoft Server 2008, 2012, 2016, Windows 10 vb.) hakim olmak tercih sebebidir.

- Bilgisayar ağları ve yapıları konularında tecrübeli olmak,

- Active Directory, Network ve Ağ Güvenliği konularında tecrübeli olmak, tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek İş Talep Formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 22.02.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir. İş Talep Formunda, “geçici görevli olarak” veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle “hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle” çalışma seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunludur. 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)