İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı!

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) web adresinden yeni bir duyuru yayımlandı ve kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Peki şartlar neler? İşte detaylar.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı!

Genel Müdürlüğümüze aşağıda belirtilen şartlarda 2 (İki) personel alımı yapılacaktır.

A – PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

1) Personelde Aranacak Genel Şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

c) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından yüz kızartıcı fiilleri nedeniyle disiplin cezası almamış, İş Kanununun da sayılan haller nedeniyle işten çıkarma cezası ile tecziye edilmemiş olmak,

ç) Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

2) Personelde Aranacak Özel Şartlar;

a) Adalet Meslek Yüksekokullarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yapılan inceleme ve soruşturma sonunda, personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

c) 2018 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 (Önlisans) puan türünden en az 75 puan almış olmak,

ç) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak ve M.E.B onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersini almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek,

d) T.C. Vatandaşı ve erkek olmak,

e) Tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

B – BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

a) KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

ç) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Başvuru Sırasında Kurumca Onaylanacak Örneği (Posta ile gönderimlerde mülakat esnasında kuruma onaylatılabilir.)

d) Askerlik Durum Belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

e) Adli Sicil Belgesi

f)İLKSAN iş talep formu

C – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgelerle birlikte 15 Şubat 2019 günü saat 17:30’a kadar Demirkapı Sokak No:24 06340 Demirlibahçe-Mamak/ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya İadeli-Taahhütlü olarak posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D – DİĞER HUSUSLAR

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

E – YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra;

KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylardan 2 (İki) adayın asil olarak kazandığı ilan edilecektir.

b) Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre atama yapılacaktır.

c) Personel alımı ile ilgili tüm süreçler İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

İlan olunur.

Kamu Personeli

Sosyal medyada bizi takip edin. Kamu haberlerini ve gündemi birlikte yorumluyoruz..

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

instagram sayfamız için TIKLAYIN

Yasal Uyarı: KamuPersoneli.net özel haberleri için içeriğin bir bölümü yada tamamı izinsiz alıntılanıp başka mecralarda yayınlanamaz, yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ancak, kaynak olarak gösterilip KamuPersoneli.net anasayfasına veya haberin adresine aktif link kullanılarak içerikten alıntı yapılabilir.

YORUM EKLE