İşkur 1078 Büro Personeli 1141 İMD Alım İlanı Yayımladı

İşkur İMD ve Büro Personeli alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda dair tüm ayrıntıları Kamupersoneli.net olarak siz okuyucularımıza aktarıyoruz.

İşkur 1078 Büro Personeli 1141 İMD Alım İlanı Yayımladı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, Büro Personeli ve İMD alım ilanı yayımlandı. İşte detaylar,

Başvuru Tarihleri

Başvurular, 25 Haziran 2018 Saat 00:00 ile 4 Temmuz 2018 Saat 23:59 arasında www.iskur.gov.tr’den yapılacaktır.

2) Genel Şartlar

1) 657 sayılı DMK’nın 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

3) Özel Şartlar ve Açıklamalar

A) Büro Personeli

1) Son başvuru tarihi itibari ile Ek-2 Listede belirtilen önlisans veya lisans programlarından mezun olmak.

2) Önlisans mezunları için 2016-KPSS Önlisans P93, lisans mezunları için 2016-KPSS Lisans P3 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

3) Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda Büro Personeli olarak çalışmıyor olmak.

4) 31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olduğu halde önlisans düzeyinde başvuranlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

6) Adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirileceklerdir. Aynı yeri tercih eden aynı puana sahip olan adaylardan daha önce mezun olana, mezuniyet tarihinin aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

7) Birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

8) Tercih ettiği birimlerden hiç birine asıl olarak yerleşememiş adayların, tercih ettiği birimlere yedek olarak yerleştirilmesi 6 ncı maddedeki esaslara göre yapılacaktır.

9) Yerleştirme listesi, istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

10)Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

B) İş ve Meslek Danışmanı (İMD)

1) Son başvuru tarihi itibari ile en az lisans mezunu olmak.

2) 2016-KPSS Lisans P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Söz konusu aşamalarda, geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunup olunmadığı Mesleki Yeterlilik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek olup, herhangi bir aşamada belge numarası bulunmayan adaylara hak sahipliği tanınmayacaktır.)

4) Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda İMD olarak çalışmıyor olmak.

5) Puanlarına ve tercih sıralarına göre birim bazında ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Son sıradaki aday ile puanı eşit olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

6) Sözlü sınava katılacakların listesiyle birlikte, sözlü sınava ilişkin esaslar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7) Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

8) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

9) Sözlü sınavda adaylar, kurulacak komisyonlar marifetiyle; Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi, muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi, genel yetenek ve genel kültürü yönlerinden değerlendirilecek ve komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

10)Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

11)Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir.

12)Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

13)Asıl ve yedek listeler; Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14) Listelere ilişkin itirazlar, 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Bu süre içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz sonuçları, nihai asıl ve yedek listeler ile istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

15)Nihai listelerin ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvuru yerlerine elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

4) Ortak Hükümler

1) İki unvan için de şartları uyan adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3) Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

4) Başvuru yapan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları Kurum tarafından kontrol edilecektir. KPSS puanları ÖSYM kayıtlarından, mezun olunan okul ve bölümler Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı kayıtlarından kontrol edilecektir.

5) Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

6) Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu olan adaylar Hizmet Sözleşmesi imzalanarak göreve başlatılacaklardır.

7) Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde 15 gün içerisinde sözleşme imzalamayan ve/veya göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

8) 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 3 üncü maddesi gereğince, bu ilan kapsamında atanacak personelin karşılıklı ya da mazerete dayalı Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az bir yıl, mazeretsiz Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az üç yıl fiili çalışma şartı bulunmaktadır.

9) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kamu Personeli

Sosyal medyada bizi takip edin. Kamu haberlerini ve gündemi birlikte yorumluyoruz..

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

instagram sayfamız için TIKLAYIN

Yasal Uyarı: KamuPersoneli.net özel haberleri için içeriğin bir bölümü yada tamamı izinsiz alıntılanıp başka mecralarda yayınlanamaz, yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ancak, kaynak olarak gösterilip KamuPersoneli.net anasayfasına veya haberin adresine aktif link kullanılarak içerikten alıntı yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 20:07
YORUM EKLE
YORUMLAR
Fizikci
Fizikci - 1 yıl Önce

imd sınavında ilk aşamada basarili ölüp belge almaya hak kazanmıştım ve belgemin geçerliliği 9 haziranda doldu. Daha yeni ilan açabildiler keyifleri yetip de. Çoğu arkadaşım kaldıkları derslerden eylülde geçip belgelerini o zaman aldılar ve şimdi belgeleri geçerli. Başarılı olmayacaksın bu ülkede... söyleyecek çok söz var da...

Ozlem
Ozlem - 1 yıl Önce

Hocam belgeyi aldiginiz universiteyi arayin, benim belgemde de haziran yaziyodu aradim, haziran da suresi biten sertifika yok dediler. Agustosta bitecekmis

Esra
Esra - 1 yıl Önce

E devlet ve belgede yazan tarih ayni olmuyor.e devlette yazan tarih gecerli.bazi arkadaslar bilmiyor belirtmek istedim

IMD
IMD - 1 yıl Önce

Secime 1 kala yayinlandi. Artik ne hesaplar dusunun ve cok az alim var. Yine kalacak hep. Fenalik geldi ya. Sozlu sinava gidecez bide. Kimbilir nerede yapilacak.

Eylem
Eylem - 1 yıl Önce

Belge tarihi dolan arkadaslarima yapilan haksizliga mi...sozlu sinav getirip alinacaklarin zaten belli olmasina mi kahrolayim........bu duzeni olusturan herkese yaziklar olsun.

Issiz
Issiz - 1 yıl Önce

Arkadaşlar puanlarınız kac

Hülya
Hülya - 1 yıl Önce

Benim belgemiz de nisan ayında doldu 5 yıl atama bekleyip mücadele eden bizler şimdi müracaat edemeyecekiyiz bu nasıl saçmalık bu ne büyük haksızlık ya

İŞSİZ İMD
İŞSİZ İMD - 1 yıl Önce

İyi cumalar kamupersoneli.net Allah razı olsun,yaptıklarınız her şey için çok teşekkür ederiz, hep yanımızdaydınız keşke şu mülakatta olmasaydı, işaAllah mülakatlara kalırsak bi haksızlık yapılmaz da beş yıldır sabırla metanetle bekleyenler hak edenler atanır, zaten birçok arkadaşımız baraj mağduru oldu, inşAllah bizi de mülakat mağduru yapmazlar,herkes için hakkımızda hayırlısı neyse rabbim onu nasip etsin inşAllah,şu saatten sonra da diyebilecek, yapabilecek bişey kalmadı, tekrar çok teşekkürler, çok sağ olun her şey için.

Issiz
Issiz - 1 yıl Önce

Arkadaşlar puanları çok yüksek olan varmıdır kaça kadar düşer aceba puanlar keşke alımlar fazla olsaydı onca yıl bekledik

soner
soner - 1 yıl Önce

bu belge dediğiniz ney arkadaslar