19 Mayıs 2019 Pazar 22:56
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilişim personeli alım ilanı! 2 Sözleşmeli Memur alımı yapılacaktır

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından, memur personel alımı için yeni alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan memur personel alımı ilanına göre, üniversitenin 2 açık bilişim pozisyonu kadrosuna yerleştirilmek üzere 2 sözleşmeli bilişim personel alımı yapılacaktır. 

Bilişim personeli alım başvuruları 06 - 20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olup, başvuruda bulunacak adayların en geç 20 Mayıs 2019 mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen şekilde başvurmaları gerekmektedir. 

İTÜ bilişim personeli resmi alım ilanı şöyle;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. SBP Kriterleri

1.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (2 Kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

1. ASP.NET Web servisleri, WCF ve ASP.NET Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak 2. XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak.

3. ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.

4. HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.

5. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.

6. React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

7. Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi  olmak

3. Adobe Photoshop, Sketch, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Dreamweaver programları ile ileri derecede tasarım ve görsel animasyon hazırlama konusunda tecrübeli olmak, 4. Adobe Premiere, Adobe After Effect, Final Cut programları ile video düzenleme kurgulama ve hazırlama konusunda tecrübeli olmak,

5. Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge, mizanpaj vb.) konusunda tecrübeli olmak,

6. Hazır şablonlar kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak,

7. Wireframe/mockup/prototype oluşturma konusunda tecrübeli olmak,

8. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,

9. Responsive tasarım kodlarına ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Web tasarım, logo ve ara yüz geliştirme, sosyal medya uygulamaları, dijital banner, broşür ve e-posta bülteni hazırlama konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Fotoğraf ve video üzerinde renk düzenlemeleri yapmak, fotomontaj ile yeni kompozisyonlar oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,

12. SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google Webmaster, Google Analytics ve Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak,

13. Sosyal Medya Yönetimi hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli olmak,

14. Sosyal Medya araçlarında reklam ve tanıtım kampanyaları hakkında tecrübeli olmak,

15. CMS (İçerik Yönetim Sistemi) uygulamalarını konusunda tecrübe sahibi olmak,

16. CMS uygulamalarına şablon ve tema oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,

17. HTML5, Javascript, JQuery, JSON, AngularJS, CSS3 (LESS ve SASS), Ajax, Bootstrap konularında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

18. NET, C# ve ASP.NET Web Form, MVC konularında bilgi sahibi olmak

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

j) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

k) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi Başvuru Başlangıç Tarihi

06.05.2019 Başvuru Bitiş Tarihi : 20.05.2019 Başvuru Yeri :İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr ve www.itu.edu.trsitesinden 27.05.2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl) c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik ç) Bilgisayar Ağları d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux) e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar

V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. VI. ÜCRET Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak – Temmuz 2019 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 6.372,49 TL) ’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.