Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Devlet Memuru Alımı İçin İlan Yayımladı!

Devlet Personel Başkanlığından yeni bir ilan yayımlandı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesine devlet memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanda talep edilen genel ve özel başvuru şartları ve diğer detayları derledik. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik akademisi tarafından yayımlanan "devlet memuru" alımında başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Devlet Memuru Alımı İçin İlan Yayımladı!

JANDARMA VE SAHiL GÜVENLiK AKADEMİSi BAŞKANLIĞINA AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALINACAKTIR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığında istihdam edilmek üzere (1) unvanda (1) olmak üzere açıktan devlet memuru alınacaktır.

Başvurular, 28 Aralık 2018 – 13 Ocak 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı devlet memuru temini duyurusunda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön baĢvurunun son günü) itibariyle 18 yaĢını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalıĢıyor olmamak.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak veya yapmıĢ sayılacak Ģekilde muaf olmak.

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruĢturması sonucu olumlu olmak.

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

2. BAŞVURU YERi, ZAMANI VE ŞEKLİ

 Açıktan Devlet Memuru Teminine başvurular, 28 Aralık 2018 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Başvuru kılavuzu www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

İLETİŞİM

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848
www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)