Kamu Kurumları personel alımı iş ilanları! Sosyal yardımlaşma vakfına işçi - memur alımı iş başvurusu

İŞKUR'un kamu kurumları personel alımı iş ilanları sayfasında yeni iş ilanları yayınlandı. Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne alanlarda görevlendirilmek üzere memur-işçi personel alımı yapılacaktır. SYDV tarafından yapılan açıklamaya göre, Memur alımı, işçi ve personel alımı Antalya, Samsun, Tekirdağ, Artvin ve İzmir olmak üzere toplamda 5 ilde 6 farklı ilçe bulunan açık pozisyonlar içindir. SYDV kamu kurumları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Memur alımı genel başvuru şartları nelerdir? Personel alımı iş başvurusu nereye ne zaman yapılacak? Soruların tüm cevapları bu haber içeriğinde yer almaktadır.

Kamu Personeli Alım İlanları 05.05.2019, 00:33 05.05.2019, 00:43
Kamu Kurumları personel alımı iş ilanları! Sosyal yardımlaşma vakfına işçi - memur alımı iş başvurusu

Kamu Kurumları personel alımı, işçi ve memur alımı ile ilgili iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor!.. İŞKUR'un resmi internet sayfasında yer alan iş ilanları kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne bağlı  Antalya Serik, Samsun Alaçam, Tekirdağ Muratklı, Artvin Savsat, İzmir Bergama ve Samsun Ayvacık ilçelerinde bulunan SYDV şubelerine personel alımı, işçi ve memur alımı yapılacaktır. 
Memur Alımı, İşçi Alımı ve Personel Alımı yapan SYDV ler farklı niteliklerde alım yapacak olup adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranmaktadır.

PERSONEL ALIMI

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre 6 farklı ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı farklı pozisyonlarda işçi alımı ve personel alımı yapmakta olup adaylardan bazı şartlar aranıyor.

İŞÇİ- MEMUR PERSONEL ALIMI İŞ BAŞVURU ŞARTLARI

İşçi Alımı yapacak SYDV ler adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak ve en az B Sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak, Alım yapılacak il veya ilçede en az 6 ay ikamet ediyor olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler arayacak olup ayrıca adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır.

İŞÇİ ALIMI

1. Antalya Serik SYDV: 4 Temizlik Elemanı ve 1 Şoför

2. Samsun Alaçam SYDV: 1 Büro Görevlisi alınacak. Bu Pozisyon için adaylardan KPSS den en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

3. Tekirdağ Muratklı SYDV: 1 Vakıf Muhasebesi alınacak.

4. Artvin Savsat SYDV: 4 temizlik İşçisi

5. İzmir Bergama SYDV: 4 kişilik kadro ile Bayan Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetlisi alınacak.

6. Samsun Ayvacık SYDV: 1 Büro Görevlisi alacağını ilan etti.

Başvurular:

Söz konusu İşçi Alımı ve Personel Alımı yapacak Vakıflar için başvurular Direk olarak ilgili Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacaktır. İlgili ilanlara başvuru kılavuzlarını incelemek için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresine girerek SYDV işçi personel alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.

MEMUR PERSONEL ALIMI

Memur Personel alımı yapan Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları İlgili İlanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilmekte olup, farklı illerde bulunan vakıflar Memur Alımı veya Personel alımı yapıyorlar. Ayrıca bu ilanlar için adaylardan kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmaktadır.

Adaylardan Aranan Şartlar nedir?

Memur personel Alımı yapacak vakıflar adaylardan, Dört yıllık eğitim veren fakültelerin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler bölümü, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi , Muhasebe ve Denetim, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık) gibi bölümlerinden mezun olmuş olmaları gereklidir.

Ayrıca adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Sosyal İletişim Becerisi yüksek olmak, iyi derecede bilgisayar MS Office programlarını kullanabilmek, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Alım yapacak vakfın ilçesinde veya ilinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak gibi nitelikler aranmaktadır.

HANGİ ŞUBELERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

1. Trabzon Çankaya SYDV: 1 Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi

2. Tekirdağ Muratlı SYDV: 1 Muhasebeci

3. ordu Çatalpınar SYDV: 1 Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi

4. Samsun Alaçam SYDV: 1 Büro Personeli

5. Sakarya Pamukova SYDV: 1 Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi

Başvurular:

Alım Yapacak bu Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi olan https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda veya Bizzat Vakfa şahsen başvuru yöntemi ile yapılmaktadır.
 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDA (SYDV) İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

SYDV personel alım ilanlarına başvuracak adayların aşağıdaki açıklamaları okumaları önemle duyurulur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup, Vakıflarda personel ile ilgili işlemler personelin işvereni olan Mütevelli Heyetince, İş Kanunu hükümleri ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 34 üncü maddesi gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir.

İŞE ALIM SÜRECİ;

KPSS şartı bulunan kadrolar (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi) için Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. Adaylar https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden ön başvuruda bulunur.

Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini ilgili SYD Vakfına teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

Adaylar tarafından yapılacak online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup; SYD Vakıflarınca özel şartlar bölümünde istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarını teslim edip genel şartları ve varsa SYD Vakıfları tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mülakat neticesinde başarılı olan aday/adaylar Mütevelli Heyeti kararı ile SYD Vakıflarında işe başlatılır.

SYD Vakıflarına personel alımında aranacak şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

Yorumlar (0)