Kamuya 3 Binden Fazla Kamu Personeli Alımı Yapılıyor (En Az Lise Mezunu)

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla kamuya 3 binden fazla personel alımı yapılıyor. Söz konusu yayımlanan ilanlarda ise adaylardan talep edilen genel ve özel başvuru şartlarına yer veriliyor. Peki hangi kurum kaç kamu personeli alımı yapıyor? İşte merak edilen tüm detaylar sitemizde...

Kamu Personeli Alım İlanları 20.07.2018, 16:49 31.01.2019, 22:49
Kamuya 3 Binden Fazla Kamu Personeli Alımı Yapılıyor (En Az Lise Mezunu)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor.

Söz konusu yayımlanan ilanlarla beraber 3 binden fazla kamu personeli alımı yapılacağı belirtilirken ilanlarda adaylardan talep edilen genel ve özel başvuru şartlarına yer veriliyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilanlarda adaylardan talep edilen genel başvuru şartları arasında yer alan şartlarda ise adayların dikkat etmeleri gereken şartlar yer aldı.

Ayrıca bu şartlara haiz olmayan adayların başvuru yapmamaları, yapmaları durumunda ise geçersiz olacağı belirtildi.

Genel başvuru şartları arasında yer alan detaylarda ise;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak şartlarına yer veriliyor.

Ayrıca adaylardan talep edilen diğer genel başvuru şartları arasında ise;

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak şartları yer almakta.

Yorumlar (0)