Kamuya En Az 2 Bin 800 TL Maaşla İtfaiye Eri Alımı Yapılıyor !

Sivas ili Altınyayla İlçesi Deliilyas Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile kamuya itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu itfaiye eri alımı için KPSS'den en az 60 puan almış olan adaylar başvuru yapabilecektir. Ayrıca işe alınacak olan itfaiye erlerine en az 2 bin 800 TL maaş verilecektir.

Kamu Personeli Alım İlanları 07.12.2018, 13:58 17.01.2019, 20:55
Kamuya En Az 2 Bin 800 TL Maaşla İtfaiye Eri Alımı Yapılıyor !

Deliilyas Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU DETAYLARI

İtfaiye eri alımı için ilana başvurular 10 Aralık'ta başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecektir. Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını www.deliilyas.bel.tr adresi üzerinden ve kurumdan iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve kılavuzda belirtilen belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere deliilyas belediye hizmet binasına şahsen yapacaklardır.

GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte adaylarda aranan şartlar:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

İlan edilen itfaiye kadrosu için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kılavuz İçin TIKLAYIN.

Yorumlar (1)
Mesut 13 ay önce
30 YAS ÜSTÜ MVATANDASLIKTAN ÇIKARILSIN ;)