Kamuya İtfaiye Eri Alımı İçin Bir İlan Daha Yayımlandı ! Lise Mezunu KPSS En Az 55 Şartı Var

Kastamonu İli Azdavay Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda lise mezunu KPSS en az 55 puan ile itfaiye eri alımı yapılacağı ifade edildi. Adaylar başvurularını 25 Eylül ile 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceklerdir.

Kamu Personeli Alım İlanları 09.09.2019, 11:13 09.09.2019, 12:03
Kamuya İtfaiye Eri Alımı İçin Bir İlan Daha Yayımlandı ! Lise Mezunu KPSS En Az 55 Şartı Var

Resmi Gazete'de Kastamonu İli Azdavay Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve yayımlanan ilanda lise mezunu KPSS en az 55 puan ile itfaiye eri alımı yapılacağı ifade edildi. İlana başvurular 25 Eylül'de başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecektir. Başvuru yapacak olan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda genel şartlar aranıyor. Genel şartlara haiz olan adayların bir de özel şartları sağlamaları gerekmektedir. İşte adaylarda aranan genel şartlar:

1.1-Türk vatandaşı olmak.

1.2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

1.3-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

1.4-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

1.6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

1.7-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvurular 25 Eylül'de başlayacak ve adaylar başvurularını 27 Eylül'e kadar yapacaklardır. Başvurular şahsen olarak gerçekleştirilecek ve adaylar aşağıdaki başvuru belgelerini mesai saatleri içinde Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Müracaat Masasına şahsen teslim edeceklerdir. 

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru belgeleri ise şu şekilde belirtilmiştir:

• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.azdavay.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• 2 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),

• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

Yorumlar (1)
Hakkım haram olsun ıssız İTFAİYE MEZUNUYUM 3 ay önce
Bölüm okuyan itfaiye mezunu olmak suç oldu.