KPSS En Az 50 ve KPSS'siz Bakanlıklara 28 Farklı Kadroda Personel Alımı Yapılıyor!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarla beraber Bakanlıklara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı en az 50 ile KPSS şartsız adayların başvuruda bulunabileceği 28 farklı kadroda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kamu Personeli Alım İlanları 27.07.2018, 15:16 31.01.2019, 02:01
KPSS En Az 50 ve KPSS'siz Bakanlıklara 28 Farklı Kadroda Personel Alımı Yapılıyor!

KPSS En az 50 puan ve KPSS şartsız 28 farklı kadroda personel alımı için ilanlar yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlara adayların en az lise mezunu olarak başvuru yapmaları gerektiğine yer verildi.

Ayrıca kadrolara göre önlisans ve lisans mezunu olarakta başvuruların yapılabileceğine yer verildi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

Yayımlanan ilanda ise adaylardan talep edilen genel başvuru şartları arasında;

"53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" şartları yer alıyor.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI VAR MI?

Yayımlanan ilanlarda genel başvuru şartları haricinde özel başvuru şartları talep ediliyor. Ayrıca bu özel başvuru şartları;

Ehliyet belgesi, diploma, kadrolara göre özel belgeler, sertifikalar, YDS, KPSS, yaş şartı, ikamet şartları olarak talep ediliyor.

Yorumlar (0)