KPSS En Az 60 Puanı Olan Adaylar Dikkat ! İtfaiye Eri Alımı Yapılıyor

Sivas ili Altınyayla İlçesi Deliilyas Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS en az 60 puan ile itfaiye eri alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu personel alımına ilişkin detayları okuyucularımızla paylaşıyoruz...

Kamu Personeli Alım İlanları 30.11.2018, 16:43 17.01.2019, 21:14 Batuhan
KPSS En Az 60 Puanı Olan Adaylar Dikkat ! İtfaiye Eri Alımı Yapılıyor

Sivas ili Altınyayla İlçesi Deliilyas Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS en az 60 puan ile itfaiye eri alımı yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu ilanda "Deliilyas Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR

Konu ile ilgili olarak ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuru yapamayacağı belirtildi. Adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

İlan edilen itfaiye kadrosu için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvurular 10 Aralık'ta başlayıp 14 Aralık'ta sona erecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını www.deliilyas.bel.tr adresi üzerinden ve kurumdan iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere deliilyas belediye hizmet binasına şahsen başvuru yapacaklardır.

Yorumlar (0)