banner731

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı Yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve yayımlanan ilanda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 56 işçi alımı yapılacağı ifade edildi. Peki başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı Yapıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne merkez teşkilatı ve bölge tiyatro müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda şoför, aşçı, temizlik görevlisi, kaloriferci, güvenlik görevlisi ve yer gösterici kadrolarında personel alımı yapılacağı ifade edildi.

İLANIN DETAYLARI

Konu ile ilgili olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilanda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri bünyesinde personel alımı yapılacağı ifade edildi. Ayrıca ilanda şu illere personel alımı yapılacağı belirtildi;

"Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve Diyarbakır"

Yayımlanan söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurualrını 22 Temmuz 2019 tarihinde yapmaya başlayacak ve 26 Temmuz 2019 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre adaylarda şu şartlar aranmaktadır: 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

Yorumlar (1)
Çağatay Demiryürek 4 ay önce