Memur alımı başvuruları başladı! SGK KPSS şartsız memur alımı yapmaya başladı!

Sosyal Güvenlik Kurumu KPSS şartsız 55 memur alımı yapacak. SGK'ya memur personel alımı başvuruları başladı. İstihdam seferliği adı altında memur alımı yapacak kurumlar, memur personel alım ilanlarını yayımlamaya başladı.SGK kendi bünyesine almayı planladığı KPSS şartsız 55 memur alımı için başvuru tarihini açıkladı. SGK'da memur olmak isteyen adaylar en geç 5 Nisan'a kadar başvurmaları gerekmektedir.. Peki SGK memur alımı için başvuru şartları nelerdir? Kimler SGK memur alımı için başvurabilir?..

Kamu Personeli Alım İlanları 26.03.2019, 08:02 26.03.2019, 03:29
Memur alımı başvuruları başladı! SGK KPSS şartsız memur alımı yapmaya başladı!

Sosyal Güvenlik Kurumu KPSS şartsız 55 memur alımı yapacak. Bakan Albayrak'ın 2,5 milyon iş istihdamı seferberliği çağrısı sonrası kamu kurumları memur alımı iş ilanlarını yayımladı. Memur alımı yapan kamu kurumları haricinde 81 bin kişiye iş istihdamı yayımlayan İŞKUR'da bu seferberliğe büyük katkı sağlıyor.. 

SGK, kendi bünyesinde farklı statülerde çalıştırmak üzere memur alımı yapacağını açıkladı. SGK memur alımı başvuruları başladı. Memur alımı başvurusunda bulunacak adayların en geç 5 Nisan 2019'da saar 17:00'a kadar www.sgk.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ile belirtilen belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen evrak Servisi (Z-28) Ziyabey cad. no:6 Çankaya 06520 Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Peki SGK memur alımı için başvuru şartları nelerdir? Kimler SGK memur alımı için başvurabilir?.. 
SGK memur alımı için yapılacak değerlendirme; ön değerlendirme, kısa liste oluşturma ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. 
SGK memur alımı için yayımlanan resmi ilan şöyle;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI 

 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. 
Projenin amacı işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmektir. 
Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Sözleşmeler en fazla 33 ay için yapılacak olup, proje süresiyle sınırlıdır. Sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır. 

1. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI 

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır: 
 Başvurulacak pozisyonlar için “Aranan Asgari Nitelikler” kısmında belirtilen nitelikleri taşıyor olmak ve bu durumlarını ispatlar belgeleri teslim etmek, 
 Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır. ), 
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.), 
 Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak, 
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.) 
 Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.) 

Her bir aday, en fazla 3 pozisyon için başvuru yapabilecektir. Üçten fazla başvuru yapan adayların, başvurdukları ilk üç tercihleri esas alınacak, diğerleri dikkate alınmayacaktır. 

2. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Değerlendirme; ön değerlendirme, kısa liste oluşturma ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. 
Ön değerlendirme aşamasında, adayların seçme sınavına katılabilmek için aranan genel şartlara ve başvuru yapılan her bir pozisyon için gerekli asgari niteliklere ilişkin belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınacaktır.) 
Kısa liste oluşturma aşamasında, adayların başvuru yaptıkları her bir pozisyon için aranan asgari ve tercihi nitelikleri karşılayıp karşılamadıkları, özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Asgari niteliklerde aranan şartlardan birini sağlayamayan aday ilgili pozisyon için elenmiş sayılacaktır. Asgari koşulları sağlayan adaylar ise 50 (elli) puan almış olacaklar ve elemeyi geçmiş sayılacaktır. 
Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler üzerinden adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 50 (elli) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir üye tarafından verilen puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacak ve elde edilen rakam, asgari koşulları sağlayan adayların asgari puanına eklenerek, adayın kısa liste oluşturma aşamasındaki sınav puanı elde edilecektir. Daha sonra, ilanda belirtilen merkez proje asistanı ve yerel proje asistanı pozisyonları hariç olmak üzere diğer pozisyonlar için belirtilen boş kadro sayısının 4 katı kadar aday puan sıralaması ve il tercihi göz önünde bulundurularak kısa listeye alınacaktır. Asistanlık pozisyonları için ise boş kadro sayısının 3 katı aday aynı yöntemle kısa listeye alınacaktır. Kısa listeye alınan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sayfası www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. ANKARA’da yapılacak olan sözlü sınavın tarihleri ve yeri ilanda ayrıca belirtilecektir. 

Sözlü sınav aşamasında, öncelikle mülakat aşamasında değerlendirileceği belirtilen asgari nitelikler belirtildiği şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak değerlendirilecektir (Örneğin adayların dil bilgisi seviyesini ölçmeye yönelik olarak mesleki bir metnin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirisi yaptırılacaktır.). Asgari nitelikleri sağlayan adayların kısa liste oluşturma aşamasında belge üzerinden değerlendirilmiş olan asgari ve tercihi niteliklere ilişkin özellik ve deneyimlerinin yanı sıra başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgileri; muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri vb. özellikleri değerlendirilecektir. 

Ayrıca sözlü sınav aşamasında genel kültür düzeyleri, mesleki bilgileri, Türkiye’de sosyal güvenlik ve Türkiye’de kadınlara dönük sosyal politikalar alanında kura ile belirlenecek sorulara yanıt vereceklerdir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için sözlü sınav komisyonunun her bir üyesinden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Üyelerin verdiği notların aritmetik ortalaması olarak hesaplanan sözlü sınav sonucu aynı zamanda adayın nihai değerlendirme sonucu olacaktır. Nihai değerlendirme sonucuna göre başarılı olan adaylardan her bir pozisyon için en yüksek puanı alan aday(lar) asıl ve yeter sayıda sonraki aday(lar) ise yedek olarak belirlenip Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfası www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Adaylar Ankara merkez ve proje illeri için her pozisyona ayrı ayrı başvuru yapacaktır. 
En fazla üç adet pozisyona başvuru (aynı ya da farklı illerdeki aynı ya da farklı 3 pozisyon kastedilmektedir.) yapılabilecektir. Örneğin, bir aday Ankara merkez proje asistanı, Ankara yerel proje asistanı ve Ankara idari işler uzmanı pozisyonlarına başvuru yaptığında başvuru hakkı dolacaktır. Aynı şekilde, İstanbul idari işler uzmanı, Ankara yerel proje asistanı ve Bursa yerel destek ekibi lideri pozisyonlarına başvuru halinde de başvuru hakkı dolacaktır. Üçten fazla başvuru yapan adayların, başvurdukları duruma göre ilk üç tercihleri esas alınacak, diğerleri dikkate alınmayacaktır. 
Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek başvuru formu ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir: 

“Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen Evrak Servisi (Z-28) 
Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara” 

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve başvuru yapılan her bir pozisyon için hazırlanan her bir zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 
- Adayın adı ve soyadı; 
- Başvurduğu pozisyon; (Ör: Ankara Merkez Proje Asistanı) 
- Başvuru yapmak istediği pozisyonun tercih sırası; (Ör: 1. Tercih) 
- “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Proje Personeli Seçme Sınavı” ibaresi. 
Aday tercih önceliğini zarf üzerinde belirtecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adaylar her bir pozisyon için hazırladıkları zarfları, toplu olarak büyük bir zarfın içerisine koyup gönderebileceklerdir. Fakat bu durumda her başvuru için ayrı zarf ve ilgili belgelerin hazırlanması gerekmekte olup her bir başvurunun tercih sırası da açık olarak büyük zarfın üzerinde toplu bir şekilde ve her bir başvuru zarfının üzerinde ayrı ayrı belirtilmelidir. 
Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir. 
Başvurular için son tarih 05.04.2019 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınır.) 
İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 7 gün öncesine kadar kbp@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup, her türlü yanıt sıkça sorulan sorular şeklinde olarak verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir. 

4. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir: 
 “Başvuru Formu (İngilizce)” ve “Özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek şekilde)” 
 Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi 
 Mesleki deneyimi ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları belli başlı işleri ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri 
 Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğuna ya da yerine getirmiş sayıldığına dair beyan (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır.) 
 Kimlik belgesinin fotokopisi 
 Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin olmadığına dair beyan 
 Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 
 Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin beyan 
 Asgari ve tercihi niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu ya da beyanda bulundukları tüm belge ve bilgilerin asıl belgelerini veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını sözlü sınavdan önce SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır. 
Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde “Seçme Sınavına Katılma Genel Koşullarında” belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir. 

5. PERSONEL ALIMININ VE İLANIN İPTALİ: 

Sosyal Güvenlik Kurumu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın personel alım ilanını geri çekebilir, değişikliğe gidebilir ve gerekli gördüğü hallerde ilanı ve personel alımını herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durum başvuru sahipleri açısından hak ve sonuç doğurmaz. 

Yorumlar (4)
Mina 8 ay önce
Yukarida verilen siteye giriyorum ama form doldurma gibi ne bir yazı var nede başka birşey nasıl başvuru yapabilirim
Mustafa 8 ay önce
Gerçektende nasıl oluyo
Adil baş 7 ay önce
mülakatın olduğu yerde adaletsizlik vardır.bir gün bunun hesabını verecekler
Merve Yanikoglu 7 ay önce
Sgk iş başvurusu yapamıyorum ne yapmam lazim