Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel Giriş Sınavı İlanı Yayımlandı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne uzman personel alımı için sınav ilanı yayımlandı.

Kamu Personeli Alım İlanları 27.09.2016, 00:15 01.02.2019, 01:15
Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel Giriş Sınavı İlanı Yayımlandı

 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne uzman personel alımı için sınav ilanı yayımlandı.

Alınacak personel: 20

Katılma şartları:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),

- En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.yok.gov.tr),

- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden, “KPSSP 5” puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, alanlar için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir)

Başvuru şekli ve sınav yeri: Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek “İş Talep Formu” ve aşağıda sayılan
belgeler şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıdaki adresine, en geç 27 Ekim 2016 günü mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi
Eskişehir Yolu 4. km 2180.Cd. No: 63 C-Blok 06510 Söğütözü/Ankara

Başvuruda istenilen belgeler: Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları “İş Talep
Formu” ile birlikte, aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini (belgeler aslı ile beraber ibraz edilmesi durumunda Birimimizce de tasdik edilebilecektir.) ibraz etmeleri gerekmektedir:
- KPSS Sonuç Belgesi,
- YDS Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belge,
- Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi,
- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
- A4 boyutunu geçmeyecek kendi el yazısı ile hazırlanmış Türkçe özgeçmiş

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, göreve başlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime sunmak zorundadırlar:

- Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan,
- Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 

Yorumlar (0)