Sağlık Bakanlığı 5298 Personel Alım İlanı Yayımlandı! (En Az İlkokul Mezunu)

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yeni bir ilan yayımlandı ve 5298 kamu personeli alımı için Sağlık Bakanlığı tarafından ilan yayımlandı. Peki başvuru şartları neler? İşte merak edilenler.

Kamu Personeli Alım İlanları 03.09.2018, 14:03 30.01.2019, 21:14
Sağlık Bakanlığı 5298 Personel Alım İlanı Yayımlandı! (En Az İlkokul Mezunu)

"Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İş–Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında İş–Kur www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir." 

KADRO DETAYLARI

Yayımlanan ilan metninde ise alım yapılacak olan kadrolar;

"Isıtma ve sıhhi tesisatçı, Kaynakçı, marangoz, inşaat boyacısı ve temizlik görevlisi" olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilan metninde yer alan başvuru şartları ve detaylarda ise;

1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;

a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

* https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (22)
Ahmet 1 yıl önce
Başvuru kısmını bulamadım yardımcı olur musunuz
Kadir 1 yıl önce
Bende bugün baktım bulamadım. Link atarak yardımcı olur musunuz?
Murat 1 yıl önce
Başvuru yarın işkurla yapılacak
Ağız Diş Sağlığı 1 yıl önce
19 bin denilmişti.ya lisans hemşire alıyorsunuz ya ilkokul önlisans denen şey neden var o zaman..
Enes 1 yıl önce
Temizlik personel maaşı ekadar bilgisi olan var mi
Eses 1 yıl önce
Asgari ücret diye biliyorum kesin olmamakla beraber
Neziha 1 yıl önce
Başvuru yapmadım iş kurdan internet üzerinden nasıl yapilacak
musa deniz 1 yıl önce
3+1 daiere 200 bin altı
Ahmet 1 yıl önce
Başvuruları is kur üzerinden mi yapacağız bilgi verirmisiniz
Nurdan 1 yıl önce
Bayan oluyorum
yeliz 1 yıl önce
başvuru ekrani bulamadim nasil ulaşabi̇li̇ri̇z
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın