Sayıştay Bakanlığına memur personel alım ilanı! KPSS şartlı 9 memur alımı iş başvurusu!..

Sayıştay Bakanlığı tarafından memur personel alımı için yeni alım ilanı yayınlandı. Yeni yayınlanan ilan göre, Sayıştay Bakanlığına 9 memur alımı yapılacaktır. Memur alımı ile ilgili aranan şartlar arasında, iş başvurusunda bulunacak adaylardan Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren, aşağıda ilgili gruplarda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Sayıştay'ın, programcı kadrosuna alınması planlanan adayların KPSS'den 50 taban puanı almaları gerektiği bildirildi. Memur Personel alımı genel başvuru şartları ve alım ilanı detayları haber içeriğinde verilmiştir.

Sayıştay Bakanlığına memur personel alım ilanı! KPSS şartlı 9 memur alımı iş başvurusu!..

Sayıştay Bakanlığı tarafından kamu personel alımı ile ilgili yeni yeni iş ilanı yayınlandı. 

Sayıştay Başkanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde 17 Nisan 2019 tarihi itibari ile yayımladığı ilana göre farklı kadrolardan oluşan ve toplamda 9 kişilik boşluk ile, Programcı alacağını duyurdu

Bu bağlamda Sayıştay Başkanlığı 2 Kişi A grubu .Net Yazılım Uzmanı,  2 Kişi B Grubu Sistem Uzmanı), 2 Kişi C Grubu Sistem Uzmanı, 1 Kişi D grubu Veri Tabanı Uzmanı, 1 Kişi E Grubu, 1 kişi F gurub BGYS/Güvenlik Uzmanı alımı yapacak.

ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NEDİR?

Sayıştay Başkanlığı alımını yapacağı 9 kişilik kadro için adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile bağlantısı olmamak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlı aylığı almıyor olmak, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından B Grubu KPSSp1 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Yabancı Dİl sınavlarından veya denkliği bulunan sınavlardan en az D Sınıfı puan almış olmak, Kamu kurumlarında çalışmış olanlardan son 2 yıl içinde sözleşmesi feshi veya başka bir sebeple görevini sonlandırmamış olmak, Verilecek görevi mesai saatleri içerisinde teslim etmek,

Sayıştay Bakanlığı tarafından resmi memur personel alım ilanı şöyle;

SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI ALIMI

1. POZİSYON UNVANI, ADEDİ VE ÜCRETİ

Programcı, dokuz (9) adet. Tavan ücreti, brüt 6372.49 TL’yi geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek sözleşme ücreti ile en az 1240.67 TL net ek ödemede bulunulacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

2.1.Genel Şartlar

Bu ilan çerçevesinde başvuranların şu genel şartları taşımaları gereklidir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya askerlikten muaf bulunmak.

c. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

d. ÖSYM tarafından yapılan 2018 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (B) grubu KPSSP1 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

e. YDS veya dengi sınavlardan en az D düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 22/01/2019 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

f. Kamu kurumlarında çalışmış olanlardan, son iki yıl içinde sözleşme feshi veya başka bir sebeple görevine son verilmemiş olmak.

g. Bu ilanın 3.2 nci maddesinde belirtilen belgeleri 06 Mayıs 2019 tarihinde mesai bitimine kadar eksiksiz şekilde teslim etmek. Başvuruda bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sayısının kadro sayısının 10 katından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava davet edilecektir.

2.2.Eğitim şartı Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren, aşağıda ilgili gruplarda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2.3.Atanma Şartları Sayıştay Başkanlığı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

2.4.Aranacak Kişisel Özellikler  Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak  Analitik düşünebilmek  Takım çalışmasına yatkın olmak  İletişim becerisi yüksek olmak  Yoğun ve esnek çalışma saatlerine uyabilecek özveriye ve sorumluluğa sahip olmak  Yeni teknolojileri yakından takip etmeye, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak

2.5.Özel Şartlar

Personel alımı, aşağıda belirtilen sekiz kategoride (A, B, C, D, E, F) yapılacaktır. Başvuru sırasında hangi kategoriye başvuru yapıldığı belirtilmelidir.  Başvuruların kabul edilmesi için başvuru sahibinin başvurduğu kategoriye ait özel şartları taşıması gereklidir.  Bir kişi gerekli şartları taşımak kaydıyla iki

(2) kategoriye başvuruda bulunabilir. Bu durumda Başkanlık ilgili başvuruyu söz konusu iki kategoride birden veya bir kategoride kontenjanın dolması durumunda başvurulan kategorilerden sadece birinde kabul etme hakkına sahiptir.  Belirli bir süreyle çalışmış olma şartı aranan konularda belgelenen SGK gün sayısına bakılacaktır.  Aranan sertifikaların geçerliliği Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.  Sınavlar, ilgili gruplarda belirtilen özellikler ve genel şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2.5.1. (A) Grubu Programcı (2 kişi) (.Net Yazılım Uzmanı) o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak o Çok katmanlı mimari hakkında bilgi sahibi olmak o .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, o Object-Oriented Programming kavramlarına ve mantığına hâkim olmak o .NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC teknolojilerine hâkim olmak ve projelerde kullanmış olmak o Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi sahibi olmak o Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak o XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak o LINQ ve Entity Framework konularında bilgi sahibi olmak o Transact-SQL bilgisine sahip olmak o MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak o Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak o Tercihen; MCPD veya MCSD (Web Applications) sertifikasına sahip olmak o Tercihen; CEH sertifikasına sahip olmak o Tercihen; ISO 27001,Cobit standartları konusunda bilgi sahibi olmak o Tercihen; TFS kullanımında deneyim sahibi olmak o Tercihen; UML ve ER diyagramları hazırlama konusunda bilgi olmak o Tercihen Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) modeline ve Java programlama diline hakim o Tercihen SOAP ve REST protokollerinde web servis geliştirme ve entegre etme konularında bilgi sahibi (JAX-WS, JAX-RS API, SpringWS) olmak

Tercihen;

Service Oriented Architecture (SOA) ve Enterprise Service Bus (ESB) modelini bilen o Tercihen; JavaEE ve Spring framework kullanarak çok katmanlı uygulamalar geliştirmiş olmak

o Tercihen; Yazılım geliştirme süreçlerinde tercihen SVN, GIT, Maven, Jenkins ve JIRA ürünlerini kullanmış olmak.

2.5.2. (B) Grubu Programcı (2 kişi) (Sistem Uzmanı)

o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. o MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, o Microsoft Exchange 2010-2013 2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, o Microsoft System Center, Microsoft WSUS Server, DNS, DHCP, File Server ve benzeri Microsoft Sunucu ürünleri ve servisleri hakkında bilgi sahibi olmak o VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak, o IIS (Internet Information Services) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, o Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak, o Tercihen Powershell scripting konusunda bilgi sahibi olmak, o Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb…) kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak, o Tercihen Linux Bash script ile geliştirme yapabiliyor olmak, o Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) konusunda bilgi sahibi olmak o Tercihen; MCSE/MCITP/ sertifikalarından birine sahip olmak, o Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, o Tercihen; yedekleme altyapıları konusunda bilgi ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi sahibi olmak, o Tercihen; Cluster, Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi sahibi olmak, Tercihen VCP6 (VMware Certified Professional 6) sertifikasına sahip olmak. 2.5.3. (C) Grubu Programcı (2 kişi) (Sistem Uzmanı) o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri (CTIS) bölümlerinin birinden mezun olmak o Omurga, kenar ağ anahtarı, Firewall, Antivirüs, Antispam, İçerik Filtreleme, URL Filtreleme, IPS gibi cihazlar ve ağ yönetimi konularında bilgi sahibi olmak, o Tercihen CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak, o Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri (NAC) konusunda bilgi sahibi olmak

Ağ yönetim yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak o Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak o Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak o Load balancer cihazı yönetiminde bilgi sahibi olmak o Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi sahip olmak o Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak o Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak o Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak o Tercihen ISO 27001, COBIT vb. Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak o Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/Licensed Penetration Tester veya Certified Penetration Testing Engineer (CPTE) sertifikalarından en az birine sahip olmak o Tercihen Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak 2.5.4. (D) Grubu Programcı (1 kişi) (Veri Tabanı Uzmanı) o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak o Windows ve Linux sunucu platformlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak, o Oracle veri tabanı mimarisi ve tasarımı hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmak, o Oracle RAC / Grid / ASM konularında bilgi sahibi olmak, o Oracle EXADATA sunucusu konusunda bilgi sahibi olmak, o Oracle veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak, o Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN aracı ile felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlama ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmak, o Oracle veri tabanı performans ayarlaması (tuning) konusunda bilgi sahibi olmak o SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı ayarlaması yapabilmek, o PL/SQL (function, stored procedure vb.) bilgisine sahip olmak, o MS SQL Server Yönetimi ve PostgreSQL veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak, o Tercihen; Oracle Certified Associate (OCA) sertifikasına sahip olmak, o Tercihen; Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak. 2.5.5. (E) Grubu Programcı (1 kişi) (Veri Analizi Uzmanı) o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya İstatistik bölümlerinin birinden mezun olmak o Oracle veri tabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, o Veri tabanı / veri ambarı tasarımı, sorgu optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak, o Oracle İş Zekâsı (OBIEE) yönetimi konusunda bilgi olmak, o Oracle İş Zekâsı (OBIEE) rapor ve Kumanda Tablosu tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak, o İyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.

Oracle Data Integrator kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak, o Oracle veri tabanı ve diğer veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, o Tercihen; daha önce en az bir kurumsal iş zekâsı çözümü geliştirimi projesinde görev almış olmak. 2.5.6. (F) Grubu Programcı (1 kişi) (BGYS/Güvenlik Uzmanı) o Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak o Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak o İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) konusunda bilgi sahibi olmak o BT Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) konusunda bilgi sahibi olmak o Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi yapabilmek o Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak o Tercihen; ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi olmak o Tercihen; ISO/IEC 27001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip olmak o Tercihen; kamu kurum veya kuruluşlarında BGYS kurulumunda aktif görev almış olmak

3. BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Başvuru Tarihi ve Yeri

06/05/2019 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresine şahsen veya posta ile başvurulacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3.2.Başvuru Sırasında İstenen Belgeler Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgeler teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir:

a) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)

b) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).

c) 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi ((B) grubu KPSSP1 puan türünü içeren) d) Başvurduğu hizmet grubuna ait varsa iş tecrübesini gösteren belgeleriyle birlikte detaylı özgeçmişi e) Yabancı dil sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi f) İbraz ettiği sertifika varsa, bunlara ait sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgileri içeren belgeler Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

4. SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav sözlü yapılacaktır. Sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

Duyurunun 2.1 inci maddesi uyarınca gerekli şartları taşıyanlar sınava davet edilecektir. Sınav, Başkanlığın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilân sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır. Sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

5. DEĞERLENDİRME

Sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav notlarının başarı sırasına göre kendi kategorilerinde (70 puanın üzerinde) en yüksek puan alan ilk dokuz (9) aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir. Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır. Sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6. TEBLİGAT

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorumlar (1)
Tosun ismail 5 ay önce
Selamlar ısmail tosun benim islemlerim yapmıyor acaba Neden