Tarım ve Orman Bakanlığı 26 Temmuz’a kadar KPSS şartsız lisans mezunu yurtdışı müşavir alımı başvuru şartları

Tarım ve orman bakanlığı kendi web sayfası üzerinden yurtdışı tarım Müşavirliği için başvuru ilanı yayınladı. İlanına göre Tarım ve Orman Bakanlığı kendi bünyesinde çalıştırılmak üzere yurt dışında görevlendirilecek Lisans mezunu ve yabancı dil bilen Tarım müşaviri alımı yapacaktır. Başvurular başlamış olup başvurmak isteyen adayların en geç 26 Temmuz 2019 saat 18:00 kadar belirtilen internet sayfası üzerinden evraklarını göndermeleri gerekmektedir. Peki müşavir alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

Tarım ve Orman Bakanlığı 26 Temmuz’a kadar KPSS şartsız lisans mezunu yurtdışı müşavir alımı başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel istihdamına yönelik yapmış olduğu ilana göre bakanlık makamının talimatları doğrultusunda bakanlığın yurtdışı teşkilatında boş bulunan tarım müşavirliğine personel ataması yapılacaktır. Başvuru formu ve diğer bilgiler ilan altında link üzerinden verilmiştir. Tarım Müşavirliği için istenilen şartlar şöyledir;

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kapsamda başvuruda bulunmak isteyen adayların "Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3- Gerekli ve yeterli mesleki bilgiye sahip olmak,

4- Yabancı dil bilmek (*),

5- Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

6- Açıktan atananlar hariç olmak üzere, kamuda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

7- Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için kendi mevzuatında öngörülen disiplin cezalarını, diğer personel için aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak şartları aranmaktadır.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan adaylar,

1. “Yurtdışı Tarım Müşavirliği Başvuru Formu” nu doldurup, imzalayarak taranmış bir şekilde,

2. Yabancı dil bilgisi yeterliliklerini gösteren “Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi”nin taranmış bir kopyasını,

3. Mezuniyet belgelerinin taranmış bir kopyasını,

4. En geç 26 Temmuz 2019 saat 18:00’e kadar abdgm.tarimmusavirligi@tarimorman.gov.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

(*) Yabancı Dil

(1) Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için YDS' den en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır.

(2) Yabancı dil yeterlilik belgesi üç yıl geçerlidir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

(4) Yabancı dil bilgisi yeterliliği için eşdeğerlik T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi" hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Yurtdışı Tarım Müşavirliği Başvuru Formu tıklayınız.

Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik  tıklayınız.

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu  tıklayınız.

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi  tıklayınız.

Yorumlar (1)
Kamu yönetimi mezunuyum 4 hafta önce
Kamu yönetimi mezunuyum